Bronkoalveolær lavage (BAL) (10011/52010/11601/32010/32032/ 22070/52050/33057/32020/23051)

Version

2 (udgivet 28.10.2020)

Princip

Sekret ophentet ved skylning af et lungeafsnit i forbindelse med fiberbronkoskopi.
Standardundersøgelsen omfatter:
Undersøgelse af BAL vælges som en pakke med mulighed for tilvalg af undersøgelser i en supplerende BAL pakke. I standardpakken kan vælges:

 •  Mikroskopi, dyrkning og resistens som omfatter undersøgelse for Nocardia og Actinomyces. (10011)
 • Atypisk pneumoni (Legionella, Mycoplasma og Chlamydophila pneumoniae) (52010)
 • Mycobacterium (TB) DNA, dyrkning samt mikroskopi (11601)

I den supplerende BAL pakke kan tilvælges:

 • Cytomegalovirus (CMV) DNA (32032)
 • Herpes simplex virus (HSV) DNA (32010)
 • Pneumocystis jiroveci (tidl. P. carinii) DNA (22070)
 • Influenzavirus (A+B) virus + Respiratorisk Syncytialvirus (RSV) RNA (52050)
 • Varicella zoster virus (VZV) DNA (32020)
 • Aspergillus galaktomannan antigen (23051)
 • Udvidet luftvejsvirus (33057)

Indikation 

 • Patienter med klinisk/røntgenologisk pneumoni, som ikke ekspektorerer, eller hvor en sandsynlig diagnose ikke er opnået med undersøgelse af ekspektorat, trakeal- eller bronkialsug.
 • Diagnostisk udredning ved pneumoni hos immunsupprimerede patienter, specielt ved mistanke om Aspergillus, Pneumocystis jiroveci eller mykobakterieinfektion.

Prøvemateriale 

Skyllevæske fra bronkier og alveoler ophentet ved bronkoskopi. 

Prøvebestilling i SP

På Gentofte og Herlev Hospital (Onkologisk og Hæmatologisk afdeling) bestilles undersøgelsen på Lungemedicinsk afdeling Y, Gentofte Hospital.

Alle rekvisitioner skal mærkes med "BAL".
Patientens grundsygdom og indikation for undersøgelsen skal fremgå af rekvisitionen.

Tidspunkt for prøvetagning 

Når anden diagnostik ikke har afklaret ætiologien til patientens pneumoni.

Utensilier

Sterilt spidsglas eller 250 ml plastflaske med skruelåg.

Sterilt spidsglas

Prøvetagning 

Først skylles med 20 ml sterilt vand, som opsuges til PCR for Atypisk pneumoni. Derefter skylles med 100-150 ml sterilt isotonisk saltvand, indtil der er opsuget 80 ml skyllevæske i en steril plastflaske. Dette fordeles med 10 ml i hver af tre spidsglas.
Ønskes TB dyrkning eller andre undersøgelser, tages et passende antal ekstra glas.

Prøvemængde 

En rekvisition pr. prøve, der fremsendes til:
Alm. bakteriologi og svampe - 10 ml
PCR for Atypisk pneumoni - 10 ml
TB mikroskopi, dyrkning og PCR - 10 ml

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Prøven sendes akut til KMA i kølekasse.

Svarafgivelse

Prøven mikroskoperes ved ankomst til KMA og foreløbigt svar afgives. Prøver uden vækst besvares efter 2 døgn. Ved fund af betydende bakterier eller skimmelsvamp, besvares prøven efter 2-5 døgn.

Tolkning

Fund af lavpatogene bakterier kan have klinisk betydning, specielt hvis de forekommer i renkultur. Patienter med kronisk bronkitis, og patienter som er intuberet eller trakeostomeret, kan være koloniseret i nedre luftveje med svælgflora. Det er derfor altid nødvendigt at sammenholde de mikrobiologiske fund med klinikken.

Bemærkninger

Ønskes undersøgelse for mykobakterier, der inkluderer mikroskopi,  dyrkning og PCR, videresendes prøven fra KMA til Statens Serum Institut.
Ønskes undersøgelse for pneumocyster (PCR), fremsendes spidsglas med 10ml BAL.


Redaktør