Aspergillus galactomannan antigen (23051/ NPU22155)

Version

2 (udgivet 28.10.2020)

Princip

Påvisning af cellevægsbestanddel (galaktomannan) hos Aspergillus
arter vha. ELISA teknik

Indikation 

Mistanke om invasiv aspergillose (IA) eller overvågning af patienter i risiko for at udvikle IA (oftest svært immunsupprimerede patienter), mistanke om kronisk pulmonal aspergillose (CPA) hos patienter med kronisk lungesygdom.

Prøvemateriale 

Bronkoalveolær lavage (BAL) eller fuldblod/serum. Spinalvæske og mini-BAL videresendes til SSI.

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Se ovenfor.

Tidspunkt for prøvetagning 

Inden start af antimykotisk behandling.

Utensilier

Sterilt spidsglas med skruelåg til BAL, mini BAL og SPV


Gelglas til fuldblod/serum

Gul Vacuette.jpg

Prøvetagning 

Se prøvevejledningen for bronkoalveolær lavage

Prøvemængde 

5-10 ml BAL eller fuldblod

Opbevaring

I køleskab

Forsendelse 

I kølekasse

Svarafgivelse

Op til 3 hverdage efter prøvens modtagelse i KMA

Tolkning

Resultatet angives som en ratio (et index) mellem resultatet for
patientprøven i forhold til den interne standard.
Index < 0.5: negativ
Index 0.5-0.9: svagt positiv
Index ≥ 1: positiv
Positivt resultat tyder på igangværende Aspergillus infektion.
Negativt resultat kan ikke udelukke infektion, hvis prøvematerialet er serum. Derimod har et negativt resultat i BAL en høj prædiktiv værdi mhp at udelukke IA og CPA.

Bemærkning

Visse sjældent forekommende svampe (Cryptococcus neoformans, Geotrichum capitatum, Penicillium spp., Alternaria spp., Histoplasma spp., og Paecilomyces) kan give positivt resultat hvis de findes i BAL væsken. Tidligere rapporter om falsk positiv reaktion hos patienter i behandling med piperacillin/tazobactam har ikke mere betydning for mærkevaren, men viden om nyere generiske præparater er sparsom. Derfor kan det anbefales at tage serumprøver til
undersøgelse for galaktomannan inden indgift af
piperacillin/tazobactam og andre betalaktam antibiotika.


Redaktør