AST (Streptolysin O-Ab) (NPU08093)

Version

2 (udgivet 28.10.2020)

Princip

Påvisning af antistoffer mod streptolysin O fra Streptococcus pyogenes (hæmolytiske streptokokker gruppe A).

Indikation 

  • Undersøgelsen kan ikke anvendes til diagnostik af akut streptokokinfektion.

  • Anvendes kun ved klinisk mistanke om akut glomerulonefrit og febris rheumatica.

Prøvemateriale 

Serum eller koagelblod 

Prøvebestilling i SP

Undersøgelse: AST (anti-streptolysin O)
Materiale: serum eller koagelblod

Tidspunkt for prøvetagning 

Så tidligt som muligt i sygdomsforløbet og mindst 1 gang senere, fx efter 2-4 uger.
Prøven bør så vidt muligt ikke tages umiddelbart efter indtagelse af et fedtrigt måltid.

Utensilier

Tørglas 

Gul Vacuette.jpg

Prøvetagning 

Venepunktur

Prøvemængde 

4-5 ml blod (2 ml serum).
I særlige tilfælde, fx hos børn, kan undersøgelsen som regel gennemføres på ned til 0,5 ml blod eller 0,2 ml serum.

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Sendes evt.  i kølekasse.

Svarafgivelse

Der må påregnes en svartid på 1-3 hverdage efter prøvens modtagelse i KMA.

Tolkning

Ved febris rheumatica og akut glomerulonefrit er AST oftest kraftigt forhøjet (titer >1000).

Bemærkninger

AST hører ikke hjemme i undersøgelsesrepertoiret ved kronisk artrit eller degenerative ledsygdomme. AST bør således ikke rekvireres samtidig med undersøgelse for rheumafaktorer.
AST er uden diagnostisk værdi ved streptokokbetingede svælginfektioner, inkl. scarlatina.


Redaktør