​​

Vores vision og værdier

​På Afdelingen for Hjertesygdomme har vi en ambitiøs vision:  At være den bedste Afdeling for Hjertesygdomme i Danmark. 

Vores overordnede mål er, at der skal være kvalitet i alt, hvad vi foretager os.


​Vi mener, at kvaliteten af vores produktion hviler på fire bærende søjler: 

 • Patienten
 • Ledelsen
 • Kompetenceudviklingen
 • Arbejdsmiljøet

Herunder kan du få et hurtigt indblik i Afdeling for Hjertesygdomme konkrete strategi for at arbejde mod øget kvalitet: 

Vores patienter skal opleve

 • at blive hørt
 • professionalisme hos alle faggrupper
 • sammenhæng i behandlingsforløbet
 • den bedste kardiologiske non-invasive behandling
 • sikkerhed og omhu

Vores ledelse er optaget af

 • at indgå i en ærlig, lydhør og engageret dialog med medarbejderne
 • fremtidssikring af afdelingen på alle niveauer 
 • fastholdelse af den sunde økonomi og de gode medarbejdere
 • videreudvikling af den ambulante efterbehandling
 • kompetenceudvikling af personalet
 • at tænke innovativt og samtidig at bevare gode traditioner
 • omsætte regional akkreditering til lokal, meningsgivende kvalitetssikring

Vores kompetenceudvikling betyder

 • udvikling og uddannelse af den enkelte medarbejder
 • grundig introduktion for nyansatte
 • kardiologisk uddannelse til sygeplejersker
 • tværfaglige temadage for hele personalet
 • en nytænkende, reflekterende tilgang til vores egne processer og specialer

Vores arbejdsmiljø handler om

 • ​respekt for hinandens sikkerhed og helbred
 • samarbejde mellem ledelse og personale
 • at forebygge frem for at udbedre
 • et psykisk arbejdsklima med tryghed, arbejdsglæde og anerkendelse

Redaktør