Sygeplejen - prægraduat

Afdelingen modtager sygeplejestuderende på alle niveauer af uddannelsen, social- og sundhedsassistentelever samt falckelever.

Vi kan i perioder have op til 20 forskellige studerende i afdelingen.

Der er ansat 1 klinisk vejleder og overordnet har afdelingen en koordinerende klinisk vejleder. 

Hensigten med studie i praksis er at udvikle teori/praksis kundskaber, der gradvist fører til den studerendes samlede handlekompetence. Dette kræver planlægning, struktur og et studiemiljø i hverdagen, der optimerer muligheden for at lære. Derfor planlægges hver enkelt studerendes forløb sammen med afdelingens kliniske vejleder.Redaktør