Sygeplejen - postgraduat

​For både sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter har afdelingen udarbejdet systematiske kompetenceprogrammer

Som på et meget konkret niveau beskriver de sygeplejeopgaver, der er i afdelingen. I forlængelse heraf beskriver programmerne den viden, de færdigheder og den adfærd, der kræves, og hvor kompetenceudvikling tilbydes. 

Kompetenceprogrammerne er lønbaserede.

Nyansat plejepersonale oplæres til det enkelte afsnit udfra systematisk opbyggede oplæringsprogrammer. Nyansatte sygeplejersker i Afdeling for Hjertesygdomme oplæres til specialet gennem individuel klinisk oplæring ved fast tilknyttet vejleder. 

Erfarne sygeplejersker tilbydes kardiologisk efteruddannelse.

Desuden indgår plejepersonalet i afdelingens forskellige arbejdsgrupper som led i deres kompetenceudvikling. Et indsatsområde har været, at alt personale fungerer som ressourceperson indenfor minimum ét udvalgt plejeområde; evt. i samarbejde med 1-2 kollegaer. Erfarent plejepersonale vil i deres kompetenceudvikling skulle varetage ressourcepersonsrollen indenfor de ”tunge” ansvarsområder med flest opgaver og størst ansvar; det kan f.eks. være som undervisningsansvarlig (ansvarlig for den fortløbende faglige undervisning i eget afsnit). 


Redaktør