Profil af Hjertesygdomme, sengeafsnit 1

​Hjertesygdomme, sengeafsnit 1 er beliggende på 3. etage, og er p.t. normeret til 28 senge. Årligt modtages over 5.000 akutte hjertemedicinske patienter. 

​​

Hjertesygdomme, sengeafsnit 1 er et travlt akutafsnit, der varetager den medicinske del af hjertesygdomme døgnet rundt. Her er patienterne indlagt i kortere eller længere tid. I nogle tilfælde fortsætter patientforløbet i Hjertesygdomme, klinik 1 eller Hjertesygdomme, klinik 2, som sengeafsnittet samarbejder tæt med. Vi har et tæt samarbejde med regionens invasive hjerteafdelinger om vores hjerteforløb.

Der er i sengeafsnittet ansat kliniske sygeplejespecialister, der varetager sygeplejeudvikling i den daglige praksis samt kompetenceudvikling af plejepersonalet i et tæt samarbejde med afdelingssygeplejersken. Vi arbejder løbende med kvalitetsudviklingen i sengeafsnittet, hvilket omfatter personalets muligheder for efteruddannelse og kompetenceudvikling.

Vi holder årligt tværfaglige undervisnings- og temadage, hvor emner, som er relevante for hele afdelingen tages op. 

I menuen til venstre kan du finde information om sygeplejen post- og prægraduat. Endvidere kan du også læse om Hjertesygdomme, klinik 1.


Redaktør