Profil af Hjertesygdomme, klinik 1 og Hjertesygdomme, klinik 2

​I Hjertesygdomme, klinik 1 og Hjertesygdomme, klinik 2 har vi både Rehabiliteringsklinikken og Hjertesvigtsklinikken.

​​

Klinikken har en meget bred sammensat patientgruppe og flere forskellige funktioner, såsom udredning, diagnosticering, undersøgelser, kontrol og undervisning af patienter.

Det daglige ansvar for afdelingen ligger hos områdeledelsen, bestående af en overlæge og en afdelingssygeplejerske. Udover afdelingssygeplejersken er der selvfølgelig ansat sygeplejersker, speciallæger og reservelæger. Skranken betjenes af sekretærer. 

Klinikken tilbyder patienterne sygeplejekonsultationer, lægekonsultationer, onkokardiologi, hjertepakkeforløb, ekkokardiografi, holtermonitorering, event-test, døgnblodtryksmåling og cykeltest. ​

Klinikkens organisering:

Sygeplejeklinikken er opdelt i to afsnit: Rehabiliteringsklinikken og Hjertesvigtsklinikken. 

Rehabiliteringsklinikken varetager rehabiliteringen af patienter udskrevet efter akut koronar syndrom, revaskulariserende behandling og klapkirurgi forudsat, der er foretaget revaskularisering. 

Tilbudet i rehabiliteringsklinikken indeholder patientundervisning, fysisk træning, kostvejledning, psykosocial støtte, rygestopvejledning, symptomatisk og forebyggende medicinsk behandling, kontrol, opfølgning og vedligeholdelse i et med patienten individuelt planlagt forløb.

Hjertesvigtsklinikken varetager individuel optimaliseret medicinsk behandling, opfølgning, patientvejledning og undervisning, psykosocial støtte, rygestophjælp, fysisk træning samt kostvejledning. Redaktør