Lægegruppen postgraduat

​Information om lægernes uddannelse

Læger i uddannelsesstillinger

Alle uddannelsessøgende læger får tildelt en vejleder, som afholder samtaler med den uddannelsessøgende mindst 3 gange. Vejledningen består i vurdering af kompetenceudvikling iht. det opstillede uddannelsesprogram samt i øvrigt i personlig vejledning omkring f.eks. specialevalg etc.

Fastansatte læger

Personale- og kompetenceudviklingen sker her på baggrund af en specifik og individuel vurdering ved medarbejdersamtalerne, idet der her tages hensyn til såvel afdelingens som lægens behov. 

​Generelle uddannelsestiltag udover uddannelse i relation til det daglige arbejde (konferencer, stuegang og ambulatorium) er der faste teoretiske undervisningssessioner tre gange pr. uge, ligesom de uddannelsessøgende bliver tilbudt 1-2 uddannelsesdage pr. måned mhp. at indhente kompetencer indenfor andre ”grenspecialer”. Alle ansatte læger tilbydes kurser arrangeret af regionernes sygehusvæsen, de lokale sygehuse, speciallægeselskaberne samt medicinalindustrien.


Redaktør