Forskningsprojekter i afdelingen

Afdelingens forskningsafsnit "Hjertesygdomme, forskning 1" udøver primært klinisk forskning omkring hjertesygdomme og akut medicin under ledelse af overlæge, Dr. Med. Kasper Iversen og overlæge, Ph.D. Morten Schou.

Formålet med vores forskning er at forbedre diagnostik og behandling af akutte og hjertemedicinske sygdomme, hvilket vil afkorte sygdomsforløbet og forbedre indlæggelsesoplevelsen for den enkelte patient.

Aktuelt arbejder 6 Ph.D.-studerende og 8 forskningsårstuderende i enheden, med studier omkring hjertesygdomme så som medfødt hjertesygdom, hjertesvigt og klapsygdomme, samt andre felter af akut medicinsk interesse så som triagering og biomarkøreranalyse. Herudover arbejder gruppen tværfagligt, og varetager industriforskning i samarbejde med sygeplejersker og sekretærer.

Aktuelle Ph.d.-projekter:  

Asthildur Arnadottír

Incidence and importance of elevated cardiac troponins in patients without known heart disease

Christine Falk

Infective endocarditis – improved diagnostic and prognostic tools – based on clinical studies, data from the POET trial and nationwide registry data.

 • BIMIN; Biomarkers and metabolomics in infective and non-infective inflammation
 • Long term risk of hemorrhagic stroke and ischemic stroke in patients with endocarditis: a nationwide Danish cohort study
 • Prognostic biomarkers in patients with infective endocarditis – results from the POET trial

Freja Gaborit

Herlev Heart Failure Risk: Strukturel hjertesygdom og risiko for hjertesvigt i en ældre population

Martin Schultz

Klinisk betydning af risikostratificering af patienter ved måling af suPAR

 • Undersøge om risikostratificering ved brug af suPAR hos patienter henvist til akutmodtagelser kan nedsætte antallet indlæggelser og genindlæggelser, samt indlæggelsestid og mortalitet.
 • Undersøge suPARs negative og positive prædiktive værdi hos patienter, der udredes i Diagnostisk Enhed, grundet mistanke om alvorlig sygdom.
 • Undersøge om der er forskel i dødsårsager ved forskellige suPARværdier.

Anne-Sophie Sillesen

Echocardiographic screening of newborns and the hereditary aspect of bicuspid aortic valve and related aortic disease

Anne Polk

Cardiotoxicity from 5-Fluorouracil and its oral pro-drugs


Øvrige projekter 

Morten Alstrup Hansen

 • suPAR som prediktor for mortalitet og postoperationelle komplikationer i relation til kirurgi

Malene Andersen

 • Risk of infectious endocarditis in patients with gram positive bacteriemia

Rasmus Hasselbalch

 • CTA – Copenhagen Triage Algorithm
 • CT-Valve score

Sarah Holle

 • Infektionsfund udenfor hjertet ved infektiøs endokarditis – hvad finder vi med PET-CT?

Ture Lange Nielsen

 • Biomarkører hos kroniske nyrepatienter i hæmodialyse

Louis Lind Plesner

 • The prognostic significance of lung function in stable heart failure outpatients
 • Pulmonary function and mortality in hemodialysis patients with end-stage kidney disease
 • Iron deficiency in COPD associates with increased pulmonary artery pressure estimated by echocardiography

Mia Pries-Heje

-

Andreas Sandø

 • Introduction of a Prognostic Biomarker to Strengthen Risk Stratification of Acutely Admitted Patients: rationale and design of the TRIAGE III cluster randomized interventional trial.
 • Soluble urokinase plasminogen activator receptor as a predictor of non-cardiac mortality of PCI treated STEMI patients, a DANAMI-3 trial substudy.
 • Cardiac remodeling during the first days of life: An echocardiographic study of ventricular dimensions throughout neonatality of healthy Danish newborns.

Afdelingen deltager herudover i

POET- Partial Oral Endocarditis Treatment

TRIAGE 1, 2, 3

CT-triage

IMPACT

SPIRE 1 & 2

Commander

Paragon

Harmony

Garfield

Stamceller og hjertesvigt

Danheart

------------------------------------------------------

Overlæge dr med Per Lav Madsen forsker i forskellige aspekter af hjertesygdom og kardiovaskulær fysiologi/patofysiologi med særligt henblik på benyttelse af hjerte magnetisk resonans skanning (hjerte MR). Per Lav mentorerer/vejleder i øjeblikket 1 post-doc (Mette Hauge) og er samarbejdspartner for to læger der arbejder på doktorafhandling (Daria Frestad og Kasper Kyhn). Per Lav er vejleder i 6 PhD projekter (Annemie Bojer, Martin Heyn Sørensen, Tanja Mijacika, Marie-Louise Johansen, Jon Rasmussen, Dragana Ruic) og aktuelt vejleder for 4 lægestuderende.

Mette Hauge

Hyperpolariseret magnetisk resonans skanning af hjerter og nyrer i rotter med type II sukkersyge: influens af GLP1 angonisme. Projekt blev støttet med 1 mio kr af Novo Nordisk og er nu afsluttet. MH har på baggrund af sin PhD og dette projekt fået post-doc stilling ved Ivy League university.

Kasper Kyhn

Højre ventrikel fysiologi i raske og syge som bedømt med hjerte MR, betydningen af overtryksbehandling i raske, ved hjertesvigt og COPD. RV og LV fysiologi ved breath-hold diving. RV fysiologi ved primær mitralinsufficiens. RV anatomi og fysiologi beskrevet ved hjerte MR.

Daria Frestad

Tømnings og fyldningsforhold af ventrikler bedømt ved hjerte MR i raske og patienter med forskellige former for hjertesvigt samt i dykkere ved breath-hold diving.

 Ph.d. projekter, supervisor Per Lav Madsen 

Annemie Bojer

Tømnings og fyldningsforhold i patienter med type II sukkersyge (300 patienter stort hjerte MR studie udført i samarbejde med Slagelse og Næstved sygehus). Randomiseret studie af influens af liraglutide på LV funktion som bedømt ved hjerte MR.

Martin Heyn Sørensen

LV myokardiel gennemblødning og fibrose ved type II sukkersyge (300 patienter stort hjerte MR studie udført i samarbejde med Slagelse og Næstved sygehus). Martin vil særligt søge influensen af LV myokardiegennembldøning undersøgt ved hhv gadolinium kontrast og fase-kontrastundersøgelse af sinus coronarius flow.

Tanja Mijacika

Tanja forsker ved Split University i Kroatien under prof Zeljko Dujic. Tanja forsker i venefysiologi og pulmonalgennemblødning ved breath-hold diving med hjerte MR (gadoliniunm kontrast undersøgelser).

Marie-Louise Johanesen

Hjerte MR studie af patienter med type II sukkersyge behanlede med spironolacton (the MIRAD study). Studiet rekrutterer fortsat.

Jon Rasmussen

Hjerte MR studie i samarbejde med endokrinologisk afdeling og MS af styrketrænede mænd hvoraf en del har taget anabolske steroider. Studiet er afsluttet og hjerte MR data er analyseret sommeren 2016.

Dragana Ruic

Randomiseret studie af effekten af spironolacton på incidensen af atrieflimren hos patienter med paroxystisk a-fli. Pt MR skannes og følges på Svendbog sygehus.

Lægestuderende/studerende, supervisor Per Lav Madsen

Batool Jabbar Yarhassan Mohammad

Batool undersøger LV afterload ved primær mitralinsufficiens som bedømt ved hjerte MR idet hun analyserer aortic distensibility og sammenholder med mitralinsufficiens volumen og fraktion.

Roopameera Thirumathyam

Meera undersøger muligheden for med hjerte MR at bestemme mitralregurgitationsvolumen og mitralregurgitationsfraktion ved direkte flow-sekvenser over mitralklappen i stedet for den typisk benyttede indirekte metode, hvor man bestemmer differencens mellem LVSV og flow i aorta (ved flow-sekvens).

Sanaz Amin

Sanaz har gennemført studie af LV og LA dimensioner ved primær mitralinsufficiens med henblik på at angive muligheden for adækvat at bestemme kammervoluminer (bestemt lege artis ved hjerte MR) udfra dimensioner.

Liv Johanne Buk

Liv sammenholder EKG med LA voluminer i patienter med primær mitralinsufficiens med henblik på at angive muligheden for med EKG at udsige LA dilatationsgrad.

Emilie Lav Madsen

Undersøgelse af happiness blandt hjemløse, samarbejde med bla prof Christian Bjørnskov Århus Universitet 

Redaktør