Demens

​Bliv klogere på hvad demens er, og hvilke advarselstegn du skal være opmærksom på. 

​​​​

Der findes op imod 200 demenssygdomme. De hyppigste demenssygdomme, som vi diagnosticerer i Hukommelsesklinikken, er: 

  • Alzheimers sygdom 
  • Kredsløbsdemens
  • Lewy Body demens
  • Pandelapsdemens

Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomstilstande karakteriseret ved vedvarende svækkelse af mentale funktioner. Derfor er demens ikke en specifik sygdom, idet mange forskellige sygdomme kan medføre demens. 

Advarselstegn ved demens

Et af de første tegn på, at man er ved at udvikle demens, er, at de mentale funktioner begynder at svigte. Mentale funktioner som:

  • Hukommelse
  • Koncentration
  • Rumopfattelse
  • Sprogfærdighed
  • Problemløsning 
Hukommelsen vil ofte, men ikke altid, være en af de funktioner, der rammes først. Det gælder især ved Alzheimers sygdom, der er den hyppigste årsag til demens.  Demens påvirker mennesker forskelligt, og det er meget individuelt, hvordan symptomerne starter og udvikler sig. Ikke to sygdomsforløb er ens. 

Læs mere om demens

Redaktør