Under din indlæggelse

Find information om praktiske ting i forbindelse med din eller en pårørendes indlæggelse på Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme.

​​​​

Kontaktperson

Ved indlæggelsen vil du blive tildelt en kontaktlæge og en sundhedsfaglig kontaktperson. Har du brug for træning af fysioterapeut eller ergoterapeut, vil du også få tildelt en kontaktfysioterapeut eller kontaktergoterapeut. Dine kontaktpersoner vil informere dig om indlæggelsesforløbet, og vil sammen med dig planlægge og koordinere din behandling, pleje og evt. genoptræning. 

Du og dine pårørende er til enhver tid velkomne til at henvende jer til dine kontaktpersoner for at få svar på spørgsmål, yderligere information eller vejledning. Dine kontaktpersoner vil ikke altid være til stede i afdelingen, men da vil din behandling og pleje blive varetaget af det øvrige personale.​

Indlæggelse

Når du indlægges på et af afdelingens sengeafsnit, er målet at få stillet en diagnose så hurtigt som muligt, således at den rette behandling og genoptræning kan iværksættes.

Ved din indlæggelse taler du med en læge, der også vil foretage forskellige undersøgelser af dine bevægelser, følesans, sprog m.m. Ligeledes vil en sygeplejerske tale med dig for at lægge en plan for din pleje.

Både lægen og sygeplejersken vil tale med dig om deres overvejelser og om hvad planen er for den første del af din indlæggelse.

Undersøgelser

I de første indlæggelsesdage vil du få foretaget forskellige undersøgelser, f.eks. blodprøver, EKG, blodtryksmålinger, pulsmåling, temperaturmåling m.m. Det kan også være, at der skal foretages en hjerneskanning eller andre undersøgelser.

Hvis det vurderes, at du har behov for genoptræning, vil du blive vurderet af en fysioterapeut og ergoterapeut med henblik på planlægning af evt. genoptræning.

Hvis du har problemer med at tale, forstå eller udtrykke dig, som du plejer, vil vi vurdere, om du skal undersøges af en af afdelingens logopæder.

​Ved problemer med hukommelse, opmærksomhed eller ændringer i din personlighed kan det på et tidspunkt være relevant med en undersøgelse hos vores neuropsykolog.

Stuegang og samtaler

Ved stuegang vil du få svar på resultater af undersøgelser, diskutere planen for indlæggelsen med lægen og plejepersonalet, samt få svar på dine spørgsmål. Dine pårørende er altid velkomne til at deltage ved stuegang. Ved længere indlæggelse tilbyder vi samtale med læge og plejepersonale, samt de involverede behandlere som f.eks. ergo- og fysioterapeut og talepædagog/neuropsykolog om din videre genoptræning. 

Ved fortsat behov for genoptræning eller hjælp efter udskrivelse vil den koordinerende sygeplejerske fra din bopælskommune deltage med henblik på at afklare hvilken hjælp, du har brug for efter udskrivelse. 

Mobiltelefon

Du må gerne medbringe din mobiltelefon under indlæggelsen. Du bør være opmærksom på ikke at forstyrre medpatienter, der har brug for hvile.

Internet

Du kan logge på hospitalets trådløse netværk under din indlæggelse.

Rygepolitik

Afdelingen er ligesom resten af hospitalet røgfri.​

Personale

Du kan bl.a. blive mødt af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, lægesekretærer, neuropsykologer,  logopæder, ergo- og fysioterapeuter. Der vil i hver vagt være en plejeperson, der har ansvaret for netop din pleje og opfølgning på din behandling.
Redaktør