Patientvejleder

Patientvejlederen kan give dig råd og vejledning i mødet med sundhedsvæsenet.

Hvis du som patient eller pårørende oplever noget, du ikke er tilfreds med, opfordrer vi til, at du hurtigst muligt fortæller afdelingen om din oplevelse.​ En uformel samtale med det involverede personale og/eller afdelingsledelsen er ofte den bedste og hurtigste løsning.​

Brug patientvejlederen

Hvis der opstår problemer, hvor du eller dine pårørende ønsker vejledning hos andre end personalet på afdelingen, kan du henvende dig til patientvejlederen. Som patient har du en række rettigheder som bl.a. vedrører aktindsigt, e-journal, ventetider m.m. Patientvejleder Ulla Thorsen kan vejlede dig og dine pårørende om generelle patientrettigheder. Du kan også få hjælp i forbindelse med eventuelle klage- og erstatningssager.

Patientvejlederen er ansat af Region Hovedstaden, og fungerer som en neutral og uvildig part. Patientvejlederen har selvfølgelig tavshedspligt.

Læs mere på patientvejlederens hjemmeside


Redaktør