Vision og mål

​Herunder kan du se Afdeling for Hjerne- og Nervesygdommes værdigrundlag. Du kan også læse om, hvordan vi arbejder med arbejdsmiljø på afdelingen. 

Engagement

Værdien engagement betyder, at patienter og pårørende oplever, at personalet viser interesse, glæde og empati i det daglige arbejde. I forhold til vores kolleger betyder det, at vi går positivt til hverdagens arbejde. 

Nærvær

Ved værdien nærvær forstår vi, at patienter/pårørende er trygge hos os og oplever, at vi er tilstede og forholder os til det, der bliver sagt. I forhold til vores kolleger udviser vi interesse og udøver kollegial omsorg for hinanden.

Professionalisme 

Vi tilstræber, at vores diagnostik, behandling, pleje og genoptræning er baseret på evidens og tværfaglighed, og at patienten mødes med værdighed, omhu og respekt i både handling og tale. I forhold til vores kolleger betyder det, at der er tværfaglig respekt, og at vi trækker på hinandens viden. ​

Respekt 

Vi opfatter patienter som forskellige, og alle skal behandles/plejes og informeres fordomsfrit med udgangspunkt i den enkeltes baggrund. I forhold til vores kolleger betyder det, at vi anerkender og værdsætter hinandens forskellige faglige og personlige egenskaber.

Åbenhed 

Vi møder patienten, hvor patienten er, er villige til dialog og giver patienten den information, der skal til, for at patienten kan  medvirke til at træffe egne beslutninger. I forhold til vores kolleger giver vi plads til forskelligheder, både fagligt og personligt. Vi har tillid til at enhver erkender egne begrænsninger. 

Redaktør