Kvalitet- og patientsikkerhed

​Vi arbejder dagligt med at sikre kvaliteten i patientforløbene, så du som patient oplever et godt patientforløb under din indlæggelse. ​

På Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme arbejder vi med kvalitetsudvikling for at sikre og fortsat højne kvaliteten i vores patientforløb, både når det gælder diagnostik, behandling, pleje, rehabilitering, udskrivelse, omsorg, kommunikation og patientsikkerhed.

Vi arbejder eksempelvis med kvalitetsudvikling ved at:

  • Tilrettelægge systematiske arbejdsgange, som bygger på sundhedsfaglig evidens. Det giver bl.a. medarbejderne mulighed for hurtig og sikker adgang til gældende kliniske dokumenter
  • Systematisk indsamle og følge op på data om kvalitet
  • Sikre patientsikkerheden gennem analyse, forandring og løbende læring
  • Kvalitetsudvikle de hyppigste patientforløb med udgangspunkt i høj faglig kvalitet, medinddragelse, kontinuitet og sammenhæng
Redaktør