Hjerne- og Nervesygdomme, klinik 3

​I Hjerne- og Nervesygdomme, klinik 3 udreder og behandler vi patienter med kræft i hjernen. I planlægningen af din behandling tager vi udgangspunkt i din aktuelle situation, og vi bestræber os på at støtte og vejlede dig gennem hele dit forløb.

​I de fleste tilfælde vil du blive tilbudt åben indlæggelse (ved kræftsygdom grad III/IV). Hvis du har fået epilepsi som følgesygdom, følger vi også din epilepsi i klinik 3.

Vi er et team bestående af én fast læge og én sygeplejerske. Lægen fungerer som PAL (Patient Ansvarlig Læge). Vi hjælper med kontakten til BAL (BehandlingsAnsvarlig Læge).  Vi er løbende i kontakt med BAL under forløbet.
Vi ser samarbejdet med pårørende som en essentiel grundsten i patientens forløb hos os, og vi er tilgængelige for både patient og pårørende i forløbet.

Vi etablerer kontakt til kommunen og evt. øvrige instanser der måtte være relevante i relation til genoptræning i efterforløbet. Ved behov for yderligere støtte, kan vi anbefale kontakt til Kræftens Bekæmpelse, som har en bred vifte af tilbud til både patienter og pårørende (herunder også børn). Gå til Kræftens Bekæmpelses hjemmeside (åbner i nyt vindue)

På sengeafsnit for Hjerne- og Nervesygdomme kan du finde et udvalg af pjecer. Du er altid velkommen til at efterspørge disse.
Redaktør