Neurovaskulær forskningsenhed

​Forskningsenheden udfører tværfaglig og translationel ”bench-to-bedside” forskning som forbinder laboratorieforskning med klinisk forskning til direkte gavn for patienterne. 

Fokusområde​

Fokusområdet er, hvordan hjernens blodkar fungerer og specielt hvilken betydning hjerneblodkarrenes indre cellelag (endotelet) har på funktionen af hjerneceller og forekomst af hjernesygdomme.

Udover at medvirke til at regulere blodforsyning til hjernevævet, regulerer endotelet også, hvilke stoffer der kommer ind og ud fra blodbanen til hjernevævet.

Ved ændret funktion af endotelet øges risikoen for blodpropper og blødning i hjernen. Det kan have betydning for udvikling af demenssygdomme samt være involveret i udvikling og medicinfølsomhed ved bl.a. kræftsygdomme i hjernen.

Projekterne​

Projekterne i forskningsenheden spænder derfor over flere forskellige sygdomme, men med det fælles mål at kortlægge hvordan endotelceller virker, og hvordan man kan genoprette deres funktion, hvis den er nedsat.

Undersøgelserne spænder fra laboratorieforsøg og genetiske undersøgelser til kliniske forsøg til belysning af sygdomsmekanismer eller behandlingseffekt. I projekterne undersøges hvordan hjernens blodforsyning og nervefunktion reguleres, hvordan man kan forbedre den og hvilken betydning medicin og træning har på dette. Aktuelt undersøges sygdommene apopleksi, migræne, vaskulær demens samt hjernekræft.

​Under Neurovaskulær forskningsenhed hører

  1. ​​​Basal celle signalering: Et basalvidenskabeligt forskningslaboratorium, PDE laboratoriet, hvor der arbejdes med molekylærbiologiske teknikker indenfor celle signalering, specielt med betydningen og funktionen af de intracellulære enzymer phosphodiesteraser (PDE) i hjernens blodkar og den neurovaskulære signalering.
  2. Klinisk Neurovaskulært forskning:Klinisk forskningslaboratorium placeret på apopleksiafsnittet, med udstyr til at måle blodkarrenes funktion i hjerne og krop.
  3. Biomekanisk forskningsenhed: Et tværfagligt "murstensløs" biomekanisk forskningsenhed i samarbejde med terapeuterne ved Medicinsk Afd. O, målrettet betydningen af træning for bl.a. endotelfunktion ved apopleksi. I denne enhed samarbejdes med Københavns Universitet, samt eksterne kommercielle partnere.

​Forskningsområder

Primære sygdomsfokus er cerebrovaskulære sygdomme og hovedpine, samt enkelte sygdomsgrupper hvor specifik celle signalering  synes at spille en rolle i sygdom eller behandling. Især undersøges betydningen af karvæggens indre beklædning (endotelceller).

Primære forskningsområde er be​​​tydningen af cellernes interne signalering for regulering af hjernens blodgennemstrømning og nervecellernes funktion. Specielt relateret til betydningen af de intracellulære enzymer phosphodiesteraser (PDE) og cyklisk nukleotid regulering, som er af stor betydning for blodkar og nervefunktion.

Der er desuden etableret projekter med undersøgelse af genetiske faktorer, blodprøvemarkører, blodkarfunktion samt effekt af nye genoptræningsmetoder og behandling af apopleksi.​​​

Redaktør