Time, Action and Agency in Acute Stroke

​Formålet med projektet er at identificere patient-afhængige årsager til præhospitals forsinkelse fra symptomdebut til ankomst til hospitalet. 

​Baggrund

Stroke er den 4. hyppigste dødsårsag i Danmark og den største årsag til, at voksne får et erhvervet handicap. Stroke er en betegnelse for blodprop (85%) eller blødning i hjernen (15%). De typiske tegn på stroke er pludselig; nedsat eller manglende kraft i en arm eller et ben, usammenhængende tale samt svaghed i den ene side af ansigtet. Efter stroke vil det ramte område i hjernen ikke få tilstrækkeligt med ilt og næring, hvilket medfører en begyndende skade på hjernecellerne. Hvis ikke ilt tilførslen genoprettes ved, at blodproppen opløses eller blødningen standses, kan det give permanente funktionstab. Jo hurtigere behandlingen igangsættes efter symptomdebut, des bedre resultat. Ved vurdering og behandling af stroke tæller hvert minut. Derfor er det afgørende straks at ringe 1-1-2, hvis du eller en i dine omgivelser viser symptomer på stroke. I Danmark når 50 % af patienterne ikke rettidig frem til behandling, hvilket skyldes prehospitals forsinkelse.


Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af TrygFonden

Projektansvarlig / kontaktoplysninger

Samarbejdspartnere

Jawad H. Butt, MD, Kardiologisk Afd. Rigshospitalet
André C. Amtoft, RN, MSc
Nicholine S.K. Nielsen, MD, Roskilde Hospital
Emilie S. Jensen, BSc, Herlev Gentofte Hospital
Ida M. K. Danielsen, BSc, Herlev Gentofte Hospital
Thomas Christensen, MD, DMSc, Neurologisk Afd, Nordsjællands Hospital
Anne K. Danielsen, RN, PhD, Gastroenheden, Herlev Gentofte Hospital
Agnete H. Hornnes, RN, PhD. Afd for Hjerne- og Nervesygdomme, Herlev Gentofte Hospital

 


Redaktør