Patient -tailored Transcranial Direct Current Stimulation to improve stroke rehabilitation

​Formålet med dette studie er at undersøge effekten af stimulation af hjernen under genoptræningen af patienter, som har lammelse i armen efter en blodprop i hjernen, og om det kan fremme genoptræningen sammenlignet med almindelig intensiv fysioterapeutisk træning alene. 

Baggrund

En blodprop i hjernen er en af de hyppigste årsager til handikap og funktionsnedsættelse i den Vestlige verden, og kun få patienter genvinder fuld førlighed. Der er derfor behov for nye strategier til at forbedre genoptræningen af disse patienter.

Ved hjælp af stimulation med en svag elektrisk strøm gennem kraniet (transcranial Direct Current Stimulation, eller: tDCS), kan man påvirke nervecellernes kommunikation og derved muligvis forbedre hjernens genopbygning under genoptræning. Man har i tidligere studier forsøgt at stimulere med tDCS under genoptræning efter en blodprop i hjernen uden entydige og overbevisende resultater. Men man har heller ikke på tværs af studierne været enige om hvor målrettet og hvor kraftigt man skal stimulere.  

I dette studie vil vi derfor tilbyde patienter, som har været indlagt med blodprop i hjernen, 4 uger med 3 gange ugentlig fysioterapeutisk træning, hvor der trækkes lod om enten tDCS-stimulation i 20 minutter inden hver træning eller "snyde-stimulation". Inden forsøgets start, efter de 4 ugers træning og efter 3 måneder vil alle deltagere få foretaget MR-skanning af hjernen, som vil kortlægge præcist, hvor på hovedet vi skal stimulere, og hvad konkret sker med hjernens nervebaner i løbet af genoptræningsprocessen. Vi vil efter forsøgets afslutning måle på, om der er forskelle mellem patienter, som har modtaget hhv stimulation og snyde-stimulation hvad angår funktionsniveau efter genoptræning, hukommelse og livskvalitet.

Samarbejdspartnere

Projektet udføres i samarbejde med professor Hartwig Siebner forskningsansvarlig på Danish Research Centre for Magnetic Resonance , associate professor Anke Karabanov leder af Brain Stimulation gruppen samt associate professor Axel Thielscher, DTU Health Tech.

Projektet er støttet af

Projektet er støttet med 2,7 mio Dkr af Novo Nordisk Grant for Clinical and Translational Medicine samt 500.000 Dkr af Lundbeck Fonden. 

Projektansvarlig / kontaktoplysninger

Herlev Hospital, Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Neurovaskulær Forskningsenhed:


Redaktør