Migræne med aura

​Man ved, at migræne med aura medfører en øget risiko for apopleksi hos unge. Projekterne forsøger at afdække en mulig årsag til dette.​

​Forsøgspersoner med migræne med aura søges

Du kan deltage i dette forsøg, hvis du:

  • har migræne med aura og har 1-6 anfald pr. halvår
  • er ml. 18 og 50 år gammel og vejer 60-95 kg
  • anvender sikker prævention, såfremt du er kvinde i den fødedygtige alder
  • ikke har et dagligt medicinforbrug

Du kan ikke deltage i dette forsøg, hvis du:

  • er gravid eller ammende kvinde
  • har hjertekarsygdomme, for lavt eller for højt blodtryk
  • indtager medicin, der forebygger migræne

Baggrund

Hovedpinetypen migræne kan hos en tredjedel af patienterne være ledsaget af forbigående synsforstyrrelser, føleforstyrrelser eller taleproblemer. De tilgrundliggende mekanismer er ukendte og ønskes belyst ved at undersøge Sildenafils virkning på fremkaldelse af aura og hovedpine. Sildenafil er en medicin, der anvendes til behandling af mænd med impotens, men kan fremkalde migrænelignende hovedpine og anvendes som redskab til at undersøge mekanismerne ved migræne med aura.

Fremgangsmåde

Forsøget består af to forsøgsdage á 2 timer forudgået af en almindelig lægeundersøgelse, hvor yderligere information om forsøget vil blive givet.

Det bestemmes ved lodtrækning, om der gives Sildenafil eller placebo (inaktivt stof) på første forsøgsdag. På anden forsøgsdag gives det stof, der ikke indtages på første forsøgsdag. Efter indtagelse af stoffet noteres graden af hovedpine på et ark, og der tages endvidere blodprøver.

Sted

Undersøgelserne foregår på Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Herlev Hospital.

Godtgørelse

Forsøget honoreres med ulempegodtgørelse på i alt ca. 750 kr. (150,-/time) som er skattepligtige.

Kontakt og tilmelding

Har du lyst til at medvirke, eller er du interesseret i at vide mere om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte:

Jawad Haider Butt
Læge, forskningsassistent
Afdeling for hjerne- og nervesygdomme
Herlev Hospital
Telefon 53 57 28 15

Redaktør