Konditionstest

​Projektet undersøger, om 'The Graded Cycling Test med Talk Test' (en specifik konditionstest) er troværdig til at måle ændring i kondition hos patienter med en lille blodprop i hjernen.   ​

Baggrund

Mange patienter er ikke fysisk aktive efter en apopleksi, men fysisk aktivitet kan forbedre konditionen og dermed medvirke til at forebygge nye tilfælde af apopleksi. For at kunne evaluere ændringer i konditionen er det vigtig med en troværdig målemetode.

Målemetoden; 'The Graded Cycling Test med Talk Test' er en simpel submaksimal konditionstest, som udføres på en kondicykel, og som tidligere har vist, at være anvendelig til patienter i hjerterehabilitering.  

Formål

  • At undersøge om 'Graded Cycling Test med Talk Test' er troværdig til, at måle kondition hos patienter med en lille blodprop i hjernen.
  • Yderligere at undersøge, om konditionstesten kan anvendes til at måle ændringer i funktionsevne under genoptræning af patienter med en lille blodprop i hjernen. 

Vi ønsker at motivere patienterne til at være mere fysisk aktive i deres hverdag, og dermed opnå øget livskvalitet og forebygge nye tilfælde af apopleksi. 


Redaktør