Hjerneskole- tværsektoriel fysisk træning til patienter med et lille stroke

Projektet kortlægger hvad som motiverer patienter med blodprop i hjernen til fysisk aktivitet og hvilke barrierer de evt. har for træning. Denne viden integreres i et træningsstudie i form af en "Hjerneskole".

Formål

  • At undersøge hvilke barrierer og motiverende faktorer patienter med en lille blodprop i hjernen oplever for fysisk aktivitet efter hospitalsudskrivelse og hvordan patienterne bedst understøttes i at være fysisk aktive?
  • At undersøge gennemførlighed og effekt af 12 ugers superviseret konditionstræning på hold (6 uger i hhv. hospitalsregi og 6 uger i kommunalt regi) kombineret med patientuddannelse og opfølgning på forløbet, til patienter med en lille blodprop i hjernen, målt på kondition, livskvalitet, følgevirkninger og risikofaktorer for blodprop i hjernen.  

Baggrund

Patienter med blodprop i hjernen lever ofte, ligesom hjertepatienter, med en bekymring for at fysisk aktivitet medfører ny blodprop. Der findes intet koordineret standard tilbud ej heller viden om, hvordan fysisk aktivitet integreres og vedligeholdes i patienternes nye hverdag, som ofte er præget af udtalt træthed, nedsat overskud og mentale- og evt. fysiske udfordringer. Dette kan være problematisk, idet de største risikofaktorer for blodprop i hjernen er forhøjet blodtryk og fysisk inaktivitet. Patienter med mindre eller forbigående symptomer tilbydes alle medicinsk behandling, men ikke nødvendigvis en træningsplan efter hospitalsindlæggelse. Selvom patienterne kommer sig hurtigt, er der stadig øget risiko for ny blodprop og for udvikling af hukommelsesproblemer med øget personafhængighed, nedsat mobilitet og livskvalitet til følge. Patienternes vidensniveau om forebyggende tiltag, niveau af fysisk aktivitet og effekt heraf er ikke kortlagt.

Vi vil med dette projekt øge patienternes viden om egen sygdom, mindske risikofaktorerne for ny blodprop og derved opnå bedst mulig livskvalitet.

Projektet er støttet af

Projektet er støttet af: Tværspuljen - Sektion for Tværsektoriel forskning og af Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning. Helsefonden. Der søges fortsat om midler til projektet

 Projektansvarlig og kontaktoplysninger

Herlev Hospital, Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme samt Afdeling for Ergoterapi og Fysioterapi:

Samarbejdspartnere

Studiet foregår i tæt samarbejde mellem Afdelingen for Hjerne- og Nervesygdomme samt Afdelingen for Ergoterapi og Fysioterapi på Herlev Gentofte Hospital samt de omkringliggende samarbejdskommuner til Herlev Gentofte Hospital. 


Redaktør