Forbedringer af blodkarfunktionen ved slagtilfælde

Indenfor dette område har vi gang i flere projekter. Formålet med dem er at finde en mere optimal både akut og forebyggende behandling til patienter, som rammes af slagtilfælde (apopleksi). 

Blodkarfunktionen i centrum

Aktuelt kører vi flere projekter, som undersøger blodkarfunktionen ved slagtilfælde (se nedenstående). Projekterne belyser sygdomsmekanismerne ved slagtilfælde, herunder betydningen af blodkarfunktionen. Tanken er, at gøre det lettere at identificere patienter, som måske har større risiko for mere omfattende eller nye slagtilfælde, så forebyggende behandlingen kan målrettes bedre til den enkelte patient. 

Dette vil medvirke til at forbedre den nuværende behandling af slagtilfælde, mindske følgevirkningerne og nedsætte risikoen for gentagne tilfælde af denne alvorlige sygdom. 

Følgende studier undersøger i øjeblikket forbedringer af blodkarfunktionen ved slagtilfælde:

  1. Effekten af glukagon-lignende peptide 1 (GLP-1) baseret sukkersygemedicin på blodgennemstrømningshastigheden i hjernen ved slagtilfælde
  2. Effekten af Tadalafil på hjernens store arterier i patienter med apopleksi
  3. Modulation of cerebral endothelial function –a new target in stroke treatment?


Om Effekten af glukagon-lignende peptide 1 (GLP-1) baseret sukkersygemedicin på blodgennemstrømningshastigheden i hjernen ved slagtilfælde

Det overordnede formål med dette forsøg er, at undersøge effekten af en enkeltdosis af GLP-1 baseret sukkersygemedicin på blodgennemstrømningshastigheden i hjernens kar hos patienter med nyopstået blodprop i hjernen. GLP-1 baseret sukkersygemedicin har været anvendt mod type 2 diabetes igennem en årrække, men har de seneste år vist potentiale i behandlingen mod slagtilfælde. Dette studie fokuserer på de karmæssige effekter af en enkeltdosis GLP-1 baseret sukkersygemedicin hos patienter med slagtilfælde, forud for et større studie der undersøger langtidseffekten af GLP-1 baseret sukkersygemedicin i samme patientgruppe. Sideløbende med aktuelle studie kører et studie, som fokuserer på virkningen hos raske personer.

Projektansvarlig
Ida Ravnkilde Marlet, stud. med.
Mail: Ida.ravnkilde.marlet.02@regionh.dk 

Om Effekten af Tadalafil på hjernes store arterier i patienter med slagtilfælde

Cirka 25 % af alle blodpropper i hjernen er forårsaget af at de små blodkar i hjernen ikke fungerer, som de skal (småkarsygdomme). Formålet med ovenstående forsøg er at undersøge, hvordan den Viagra-lignende medicin, tadalafil, påvirker blodkarfunktionen i hjernen hos patienter, som har haft en blodprop i hjernen, som er forårsaget af småkarsygdomme. Dette undersøges ved at måle blodets hastighed i de store kar i hjernen.  Tadalafil er i en årrække blevet brugt mod impotens, men har i flere undersøgelser vist sig at kunne bedre blodkarfunktionen forskellige steder i kroppen. Medicinen er endnu ikke blevet testet hos mennesker med småkarsygdomme i hjernen.

Projektansvarlig
Joakim Nils Erik Ölmestig
Mail: Joakim.nils.erik.oelmestig.02@regionh.dk

Om Modulation of cerebral endothelial function – a new target in stroke treatment?

Omkring 25 % af alle slagtilfælde forårsaget af blodprop i hjernens små blodkar. Forhøjet blodtryk og sukkersyge er væsentlige risikofaktorer, som påvirker hjernens små blodkar og kan medvirke til og forværre følgevirkninger efter en blodprop. Et tidligt tegn, på at man har en øget risiko for slagtilfælde, er en ændret reaktion af kroppens blodkar, der ses både ved sukkersyge og forhøjet blodtryk.  Formålet med dette studie er at undersøge ændringer i blodkarrets indre beklædning (endotelet) i den humane hjerne i laboratorie forsøg Vi vil undersøge; 1) Baggrunden for ændret reaktion af blodkar ved sukkersyge og forhøjet blodtryk, 2) Teste stoffer med henblik på, om de kan beskytte blodkarrets indre beklædning mod disse ændringer, således at flere slagtilfælde kan forebygges og følgevirkninger minimeres og 3) Belyse risikomarkører frigivet fra cellerne (mikroRNAer), som kan varsle om ændringer i blodkar og som anvendes til at undersøge, om patienter har en øget risiko for blodpropper.  Studierne vil bidrage til at foreslå ny behandling til beskyttelse af blodkar ved slagtilfælde, behandlinger som efterfølgende kan afprøves i kliniske studier til gavn for patienterne.

Redaktør