Betydningen af iskæmisk konditionering

​Formålet med studiet er at undersøge om en periode med daglig iskæmisk konditionering kan forbedre blodkarrenes funktionsevne hos individer med øget risiko for udvikling af hjertekarsygdomme.

Baggrund

Hjertekarsygdomme er den hyppigste årsag til dødsfald i Europa. Derfor er det vigtigt at finde nye tiltag, som forbedrer hjertets og blodkarrenes funktionsevne og sundhed. Iskæmisk konditionering er en simpel procedure, som er ufarlig og kan laves i hjemmet. Proceduren indebærer, at man kortvarig lukker af for blodtilførslen til armen med en blodtryksmanchet. Iskæmisk konditionering har i raske individer resulteret i en vedvarende gavnlig effekt på blodkarrenes funktionsevne. De kemiske signaler og mekanismer, som medfører denne gavnlige effekt er stadig ukendte. Derfor ønsker vi med dette studie at belyse de specifikke mekanismer bag iskæmisk konditionering og samtidigt at undersøge effekten i individer med forhøjet risiko for udvikling af hjertekarsygdomme. Risikoen for udvikling af hjertekarsygdomme er forhøjet hos patienter med tidligere blodprop i hjernen og derfor ønsker vi i dette studie at undersøge effekten i netop denne gruppe. En større viden om procedurens effekt på blodkarrenes funktionsevne, samt de underliggende mekanismer, vil kunne bruges som led i yderlige forebyggelse af hjertekarsygdomme hos individer med forhøjet risiko for netop disse.

Projektdel på Herlev er støttet af

Lundbeckfonden scolarstipendium.

Projektansvarlig og kontaktoplysninger

Herlev Hospital, Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme:

Samarbejdspartnere

Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet:

Samarbejdspartnere har opnået projektstøtte, lønmidler og midler til driftsomkostninger fra Forskningsrådene, i alt ca. 1,4 millioner danske kr, og lønmidler fra Danish Diabetes Academy. Projektmidlerne er udbetalt til en forskningskonto administreret af Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet. 


Redaktør