Ph.D-studerende

  • Rikke Steen Krawcyk Christensen
  • Saiqa Yasmeen

​​​​​Nuværende Ph.d. studerende

Rikke Steen Krawcyk ​​

​Forsknings- og udviklingsfysioterapeut

Forskningsområde

Forsker indenfor apopleksi, med særligt fokus på genoptræning af patienter med småkars sygdom – lakunært infarkt.

Arbejder med konditionstræning til forebyggelse af apopleksi.
Ph.D-studerende i afdelingen siden nov. 2014. 

Nøgleord: Apopleksi, genoptræning, konditionstræning, endothelfunktion.

Kontakt
Rikke.steen.krawcyk.christensen@regionh.dk
Telefon 3868 6159 ​

Saiqa Yasmeen

Cant.Scient.

Forskningsområde
Biokemiker, som undersøger funktionen af karvæggens indre cellelag, endothel dysfunktion, i hjernens små blodkar. Forhøjet blodtryk og sukkersyge er væsentlige risikofaktorer, som påvirker hjernens små blodkar. Hun vil i laboratorieforsøg undersøge regulering og samspil mellem blodsukkerniveau, blodgennemstrømning og mængden af signalstoffer i hjernens mikrokar. Genetisk regulering af signalstofveje vil øge forståelsen for de underliggende mekanismer i denne sygdom. Studierne vil bidrage til at foreslå ny behandling til beskyttelse af blodkar ved slagtilfælde, behandlinger som efterfølgende kan afprøves i kliniske studier til gavn for patienterne. Da følgevirkninger efter selv mindre slagtilfælde i de små blodkar kan medføre invaliditet og livslange hjerneskader, hvis ikke der gribes ind i tide med den rette behandling, er det af stor betydning tidligt identificere personer i øget risiko for blodpropper og at forebygge forekomsten af disse.

PhD-studerende i afdelingen siden 1. april 2015    

Nøgleord: Endothel dysfunktion, human cellemodel, signalstoffer, genetisk regulering.

Kontakt​:     
 Redaktør