Nete Hornnes

​Forskningssygeplejerske, MPH, Ph.D​

​Epidemiologisk forskning

Gennemførte i perioden 2004-2007 ”Kohorteundersøgelse af risikofaktorer for recidiverende apopleksi, AMI og død efter indlæggelse med TCI eller apopleksi” (RIALTO).

Data om helbred, livsstilsfaktorer, kontakt med sundhedsvæsenet, sygdomme, behandling med mere indsamlet under indlæggelse ved udfyldelse af spørgeskema med 1306 patienter med apopleksi/TCI. I 2014 har deltagerne v​æret under observation i minimum 6 år, og der skal indsamles registerdata vedrørende ny apopleksi, blodprop i hjertet og død.

Forebyggelsesforskning

Ph.d-graden fra Københavns Universitet 2010 med afhandlingen ”Risk factors after stroke. How to improve secondary prevention”. Et randomiseret, kontrolleret undersøgelse med inklusion af deltagere i ovenstående kohorteundersøgelse.

Interesseområder

  • Fremme af forebyggelse af kardiovaskulære komplikationer efter apopleksi/TCI​
  • Impleme​ntering af evidens for forebyggelse af ny apopleksi
  • Særligt fokus på betydningen af behandling af forhøjet blodtryk efter apopleksi/TCI
  • Epidemiologi
  • ​Statistik
Redaktør