Christina Rostrup Kruuse

​Professor, overlæge, Ph.D, Dr. Med

​Forskningsområde

Vores primære forskningsfokus er funktion og modulation af den neurovaskulære funtion i den syge og normale hjerne.  Vi har specialviden om betydningen af cellernes interne signalering for regulering af hjernens blodgennemstrømning og nervecellernes funktion. Vores viden er især relateret til de intracellulære enzymer phosphodiesteraser (PDE) og cyklisk nukleotid regulering som er af stor betydning for blodkar og nervefunktion. Undersøgelserne spænder fra laboratorieforsøg og gen-undersøgelser til kliniske forsøg til belysning af sygdomsmekanismer eller behandlingseffekt.

Primære sygdomsfokus er cerebrovaskulære sygdomme, kognitiv dysfunktion og hovedpine, samt enkelte sygdomsgrupper hvor PDE synes at spille en rolle i sygdom eller behandling.  Vi er især interesserede i iskæmisk og hæmoragisk stroke (apopleksi/slagtilfæde) og cerebral småkarssygdom med fokus på karvæggens funktion i forbindelse med skade i hjernen.

På vores strokeafsnit er der aktuelle projekter med test af ny medicin til behandling af stroke eller følgevirkninger heraf, undersøgelse af genetiske faktorer, blodprøvemarkører, blodkarfunktion samt effekt af nye genoptræningsmetoder på forebyggelse af stroke og neuroplasticitet. 

Tværfaglig forskningsgruppe med translationel fokus

Professor siden 2019. Initiativtager til neurovaskulær forskningsenhed på Afdeling for hjerne- og Nervesygdomme, Herlev hospital er en tværfaglig grupper med tæt eksternt samarbejde nationalt og internationalt. Vi huser læger, sygeplejersker, terapeuter og basalforskere, udover studerende indenfor medicin, cand scient san og fys/ergoterapi. I projekterne undersøger vi hvordan hjernens blodforsyning og nervefunktion reguleres, hvordan man kan forbedre den og hvilken betydning medicin og træning har på dette. Sygdommene er især stroke, migræne, vaskulær demens. Specifik fokus er på funktionen og dysfunktionen af karvæggens indre cellelag, endotelet ved vaskulære sygdomme.

Derudover arbejder vi med registerforskning og anvendelse af kunstig intelligens (AI) indenfor stroke epidemiologi, behandling og  hurtig erkendelse. 

Under Neurovaskulær forskningsenhed hører også et basalvidenskabeligt forskningslaboratorium, med bed-side vaskulære og fysiologiske målemetoder, herunder Transcraniel Doppler,  Near-Infrared Spectroscopy (NIRS) målemetoder og forskellige kognitive redskaber.

Samarbejde

Initiativtager til en tværfaglig "murstensløs" biomekanisk forskningsenhed i samarbejde med Afdeling for Fysio- og Ergoterapien, målrettet betydningen af træning ved stroke ved Herlev Gentofte Hospital. I denne enhed samarbejder med Københavns Universitet, samt eksterne kommercielle partnere. Større nationale og internationale samarbejdsprojekter indenfor stroke og neurorehabilitering. 

Nøgleord

Apopleksi, stroke, small vessel disease, kognition, hovedpine, regulering af hjernens blodgennemstrømning, neurovaskulær signalering, endothelfunktion, phosphodiesterase enzymers betydning i neurologiske sygdomme, cellulær signalering, neurorehabilitering, neuroplasticitet.

Redaktør