Til henvisende læge

Information til læger i almen praksis, speciallægepraksis og hospitalsafdelinger, som henviser patienter til Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme. 

​Afdelingens optageområde

Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme på Herlev Hospital ligger i Planområde MIDT. Afdelingen varetager udredning og behandling af patienter med neurologiske sygdomme på hovedfunktionsniveau og neurorehabilitering på hoved- og regionsfunktionsniveau.

Elektronisk henvisning

Elektive og akutte henvisninger til ambulante forløb samt elektive henvisninger til indlæggelsesforløb fremsendes elektronisk til CVI.

Læs mere om CVI på sundhed.dk

Patienter kan henvises til:

 • Indlæggelse på et af afdelingens sengeafsnit
 • Forundersøgelse i en af vores klinikker på baggrund af neurologiske symptomer
 • Specialklinikker med kendt neurologisk sygdom​

​Henvisning til Hukommelsesklinikken

Henvisningen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Meget kort resumé af tidligere sygdomme af betydning for den aktuelle sygdom
 • Meget kort resumé af symptomer, som har ført til den aktuelle udredning
 • Svar på demensprøver: hgb, MCV, MCHC, leucocytter, trombocytter, CRP, creatinin, elektrolytter, calcium, ioniseret calcium, albumin, HgbA1c, TSH, ALAT, kolesterol, LDL, HDL, triglycerid, B12, folat, urin us. samt ekg   
 • Medicinstatus
 • Eventuelt MMSE
 • Oplysninger om hvorvidt der er bestilt CT-scanning af hjernen
 • Patientens tlf. nummer
 • Navn/adresse og telefonnummer på pårørende, som ønskes kontaktet i forbindelse med indkaldelsen. Den henvisende læge skal i så fald have patientens samtykke til, at de pårørende kan kontaktes. 

For mere information henvises til sundhed.dk, hvor man bl.a. kan finde kontaktinformation til brug for henvisning m.m.

Kontaktoplysninger til afdelingen
 

Redaktør