Til henvisende læge

Information til læger i almen praksis, speciallægepraksis og hospitalsafdelinger, som henviser patienter til Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme. 

​Afdelingens optageområde

Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme på Herlev Hospital ligger i Planområde MIDT. Afdelingen varetager udredning og behandling af patienter med neurologiske sygdomme på hovedfunktionsniveau og neurorehabilitering på hoved- og regionsfunktionsniveau.

Elektronisk henvisning

Elektive og akutte henvisninger til ambulante forløb samt elektive henvisninger til indlæggelsesforløb fremsendes elektronisk til CVI.

Læs mere om CVI på sundhed.dk

Patienter kan henvises til:

 • Indlæggelse på et af afdelingens sengeafsnit
 • Forundersøgelse i en af vores klinikker på baggrund af neurologiske symptomer
 • Specialklinikker med kendt neurologisk sygdom​

​Henvisning til Hukommelsesklinikken

Henvisningen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Meget kort resumé af tidligere sygdomme af betydning for den aktuelle sygdom
 • Meget kort resumé af symptomer, som har ført til den aktuelle udredning
 • Svar på demensprøver: hgb, MCV, MCHC, leucocytter, trombocytter, CRP, creatinin, elektrolytter, calcium, ioniseret calcium, albumin, HgbA1c, TSH, ALAT, kolesterol, LDL, HDL, triglycerid, B12, folat, urin us. samt ekg   
 • Medicinstatus
 • Eventuelt MMSE
 • Oplysninger om hvorvidt der er bestilt CT-scanning af hjernen
 • Patientens tlf. nummer
 • Navn/adresse og telefonnummer på pårørende, som ønskes kontaktet i forbindelse med indkaldelsen. Den henvisende læge skal i så fald have patientens samtykke til, at de pårørende kan kontaktes. 

For mere information henvises til hjemmesiden sundhed.dk (åbner i nyt vindue), hvor man bl.a. kan finde kontaktinformation til brug for henvisning m.m.

Kontaktoplysninger til afdelingen
 

Redaktør