Det indlagte forløb på et sengeafsnit

Fysio- og Ergoterapien er en samlet, tværgående klinisk afdeling, der – efter henvisning fra hospitalets øvrige afdelinger – tilbyder vurdering, genoptræning og vejledning til indlagte patienter. Behandlingen foregår på den sengeafdeling, hvor du er indlagt eller i Fysio- og Ergoterapiens lokaler.​

Det indlagte forløb kan rumme følgende:

  • Vurdering af aktuel funktionsevne
  • Genoptræning med henblik på at genvinde tabt funktionsevne
  • Rådgivning og vejledning til patienter og pårørende
  • Vurdering af behov for og planlægning af ambulant genoptræning efter         udskrivning
  • Tværfagligt samarbejde med hospitalets kliniske afdelinger, samt med kommuner omkring forberedelse til udskrivning
  • Vurdering af behov for og udlevering af hjælpemidler
  • Udarbejdelse af almen og specialiseret genoptræningsplan​

Redaktør