Hjælpemidler

​Muligheder for lån af hjælpemidler

Under indlæggelse/behandling på hospitalet

Hvis du under din indlæggelse eller behandling på hospitalet har en midlertidig nedsat funktionsevne, kan du låne hjælpemidler til midlertidigt brug på hospitalet. Ergoterapeuter og fysioterapeuter vurderer sammen med dig behovet for hjælpemidler og vil sørge for, at du vil få udleveret relevante hjælpemidler fra hjælpemiddeldepotet.  ​

Udskrivelse

Du kan i en begrænset periode efter udskrivelse fra hospitalet have brug for eksempelvis toiletforhøjer, kørestol eller stokke. Som led i behandlingen på hospitalet vil der blive taget stilling til dit behov for midlertidige hjælpemidler.

Hospitalet udlåner som udgangspunkt kun hjælpemidler til indendørs brug så hvis du i særlige situationer har brug for hjælpemidler til udendørs brug kan du kontakte et firma med henblik på udlejning.

Hvis du har hjælpemidler med hjem og det viser sig at de ikke passer til dit behov kan du kontakte Fysio- og Ergoterapi indenfor 14 dage, hvor der ud fra en faglig vurdering vil blive taget stilling til eventuel ombytning. Du kan ligeledes kontakte Fysio- og Ergoterapi, hvis der er behov for forlængelse af udlånsperioden.

Aflevering af hjælpemidler

Returnering af hjælpemidler:

Gentofte Hospital: 
Gentofte Hospitalsvej 6A, kælderen.
Åbningstid: Alle hverdage kl. 8.00 til 14.45

Herlev Hospital:
Borgmester Ib Juuls Vej 27, etg. 03, 2730 Herlev
Telefon: 38 68 31 37
Åbningstider: Hverdage kl. 8-10, 11-13 og 14-14.45


Behov for varige hjælpemidler
Hvis det vurderes under indlæggelse, at du har en varig nedsat funktionsevne og har brug for hjælpemidler, vil en ergo- eller fysioterapeut kontakte din kommune vedrørende dette.  Hvis det viser sig, at du efter udskrivelse får brug for varige hjælpemidler kan du kontakte din kommunes hjælpemiddelafdeling.       


Redaktør