Progressiv styrketræning til patienter i samtidig kemo- og stråleterapi for hoved-hals cancer

Introduktion:

Patienter med hoved-hals cancer kan i vidt omfang helbredes. Behandlingen omfatter ofte stråleterapi og evt. kemoterapi. Dette er forbundet med bivirkninger, der gør, at de fleste patienter oplever et relativt stort vægttab under behandlingen. En stor del af vægttabet udgøres af muskelmasse og der ses ofte en nedgang i funktionsniveau under behandlingsforløbet.

Formål:

At undersøge om progressiv styrketræning under og efter samtidig kemo- og stråleterapi til patienter med hoved-hals cancer kan mindske tabet af muskelmasse og vedligeholde funktionsniveauet.

Metode:

Intervention bestående af progressiv styrketræning 3 gange om ugen i 12 uger er fundet gennemførbar i pilotstudie på 12 patienter og undersøges nu i et ran-domiseret design i samarbejde med Århus Hospital. Kontrolgruppen modtager sædvanlig behandling og tilbydes ikke træning. Der inkluderes 36 patienter i hver gruppe.  

Tab af muskelmasse målt med DXA-scanning er det primære outcome.
Derudover måles muskelstyrke (benpres og brystpres), fysisk funktion (30 sekunders rejse-sætte-sig test, 30 sekunders armcurl test og trappetest – 20 trin på tid), livskvalitet (EORTC QLQ-C30 og QLQ- H&N-35) og der tages muskelbiopsier og blodprøver, som analyseres for en mængde parametre relateret til træningsrespons.

Der foretages målinger før og efter træningsinterventionen samt efter 2, 6 og 12 mdr. 


Redaktør