Holdtræning med struktureret udslusning til videre træning til patienter i kastrationsbehandling for prostatacancer

​Kohortestudie

Introduktion:

Patienter med prostatacancer tilbydes behandling, hvor deres testosteronniveau sænkes markant (kastrationsbehandling), da dette kan bremse sygdomsud-viklingen. Det nedsatte testosteronniveau er forbundet med bivirkninger som træthed, nedsat muskelstyrke, muskelmasse, fysisk funktion og livskvalitet samt øget fedtmasse og risiko for hjerte-karsygdom. Mange af disse bivirkninger kan til en vis grad modvirkes med en kombination af styrke- og konditionstræning. Patienter tilbydes derfor som standard et 12-ugers træ-ningstilbud. Det er dog vigtigt at træningen fortsættes, hvilket kan være en udfordring for mange patienter.

Formål:

At undersøge om et implementeret træningstilbud kan bedre ”physical fitness” og livskvalitet samt om det med aktuelle strukturerede og superviserede udslus-ningsforløb til træning på egen hånd er muligt at opretholde den forventede effekt af 12 ugers træning. 

Metode:

Alle patienter i kastrationsbehandling for prostatacancer, der deltager i træningstilbuddet inkluderes i undersøgelsen.

Træningstilbuddet består af 2 superviserede holdtræninger om ugen i 12 uger i hospitalets træningssal. Træningen består af konditionstræning og progressiv styrketræning. Efter 12 uger udsluses holdet til træning i lokalt fitnesscenter i et struktureret forløb, hvor fysioterapeuten deltager. 

Fysisk funktion måles med 30 sekunders rejse-sætte-sig test og Graded Cycling Test med Talk Test, der er en submaksimal konditionstest. Derudover måles sygdomsrelateret livskvalitet med EORTC QLQ-C30 og EORTC QLQ-PR-25.
Målingerne foretages ved start og slut på det 12-ugers træningsforløb samt yderlige 12 uger efter udslusning til selvstændig træning.

Derudover registreres eventuelle bivirkninger ved træningen omhyggeligt, da studiet også omhandler sikkerhed og gennemførbarhed af styrketræning til potentielt skrøbelige cancerpatienter med spredning til knoglerne
Det forventes at inkludere 230 patienter i kohorten.
Redaktør