Holdtræning med struktureret udslusning til videre træning til patienter i kastrationsbehandling for prostatacancer

​Patienterfaringer

Introduktion:

Patienter med prostatacancer tilbydes behandling, hvor deres testosteronniveau sænkes markant (kastrationsbehandling), da dette kan bremse sygdoms-udviklingen. Det nedsatte testosteronniveau er forbundet med bivirkninger som træthed, nedsat muskelstyrke, muskelmasse, fysisk funktion og livskvalitet samt øget fedtmasse og risiko for hjerte-karsygdom. Mange af disse bivirkninger kan til en vis grad modvirkes med en kombination af styrke- og konditionstræning. Patienter tilbydes derfor som standard et 12-ugers træningstilbud. Det er dog vigtigt at træningen fortsættes, derfor afsluttes træningsforløbet med et struktureret og superviseret udslusningsforløb til selvstændig træning i lokalt fitnesscenter.

Formål:

At undersøge hvordan patienterne oplever overgangen til selvstændig træning i lokalt fitness center efter 12 ugers superviseret træning.. 

Metode:

29 patienter i kastrationsbehandling for prostatacancer, der har deltaget i træningstilbuddet og været uden supervision i 2-3 måneder er inkluderet i undersøgelsen.
Træningstilbuddet består af 2 superviserede holdtræninger om ugen i 12 uger i hospitalets træningssal. Træningen består af konditionstræning og progressiv styrketræning. Efter 12 uger udsluses holdet til træning i lokalt fitnesscenter i et struktureret forløb, hvor fysioterapeuten deltager.  
Data indsamledes fra 5 semi-strukturerede fokusgruppe interviews. Til analysen
af data anvendes tematisk analyse. 
Redaktør