Incidens og risikofaktorer for parastomal buledannelse hos patienter med ileostomi eller kolostomi

Introduktion

Parastomal buledannelse (PB) under huden ved en stomi kan føre til bandageringsproblemer, resulterende i lækage og hudproblemer. Få patienter er kandidater til kirurgisk reparation, og de fleste må lære at leve med deres bule.

Formål

At undersøge incidens og risikofaktorer for PB hos patienter med ileostomi og kolostomi i Region Hovedstaden.

Metode

I Stomidatabasen i Region Hovedstaden har stomisygeplejersker siden 2007 indsamlet data på stomipatienter ved deres besøg i regionens stomiklinikker i op til et år efter operation. I et eksplorativt registerstudie-design, blev data på PB og en række potentielle risikofaktorer trukket fra Stomidatabasen. Incidens af PB over det første år efter operation blev undersøgt med survival-analyse og Kaplan-Meier plots. Risikofaktorer for PB blev undersøgt med både univariate og multivariate Cox regressions-modeller.
Redaktør