Tidlig mobilisering efter sutur af extensor pollicis longus (EPL) i zone T-II til T-V

Introduktion:

Tomlen er den vigtigste af fingrene og er ansvarlig for omkring 40 % af håndens funktion, hvor EPL er den vigtigste extensor af tomlen. Læsioner af EPL ses både som åbne skader, men også som spontane rupturer ved reumatoid artritis, konservativt behandlede distale radius frakturer og efter osteosyntese af distale radius frakturer.
Det er veldokumenteret, at Tidlig Aktiv Mobilisering (TAM) efter sutur af extensorsener til de fire ulnare fingre samt til flexorsenerne optimerer mulighederne for differentielt glid mellem vævet og deraf bedre bevægelighed og tomlens evne til koordinerende bevægelser. 

Formål:

At undersøge effekten af TAM sammenlignet med immobilisering med efter-følgende rehabilitering.  

Metode:

Der inkluderes patienter fra HGH og tre andre hospitaler i DK hvoraf to hospitaler udfører TAM og to hospitaler udfører konservativ behandling med efterfølgende rehabilitering. Undersøgelser udføres ved seks uger og ti uger post-operativt. Patienterne selv identificerede aktivitetsproblemer findes ved interview med COPM. Tomlens aktive ledbevægelighed undersøges med goniometer og koordinationen undersøges med Perdue Pegboard. Patienternes tilfredshed undersøges med en global rating scale. Desuden registreres adverse events. 


Redaktør