Skinnebehandling efter operation for Dupuytrens kontraktur

Introduktion:

Dupuytrens kontraktur (DK) medfører flexionskontrakturer af fingrene, hvilket blandt andet kan afhjælpes med en operation. I den post-operative genoptræning har det været kutyme, at der er udarbejdet skinner til patienterne med henblik på at vedligeholde den extension, som er opnået under operationen.
I 2008 er der udarbejdet et review, som sætter spørgsmålstegn ved en rutine behandling med skinner efter operation, men de inkluderede studier er af lav kvalitet. 

Formål:

At identificere studier efter 2008 og vurdere evidensen med hensyn til effekten af skinnebehandling i kombination med håndterapi sammenlignet med håndterapi uden skinnebehandling. 

Metode:

Via en systematisk litteratursøgning i relevante databaser at finde RCT studier. RCT studierne bliver vurderet med ”Risk of Bias Tool”. Der vil blive udarbejdet meta-analyser på primære outcome; PROM (DASH) og sekundære outcome; bevægelighed. Derefter vil kvaliteten af evidensen blive vurderet med ”The Grades of Recommendation Assessment, Development and Evaluation” (GRADE) med henblik på en anbefaling. Redaktør