Kan PROMs prædiktere behovet for genoptræning efter osteosyntese efter frakur af distal radius

​- Det håndkirurgiske speciale

Introduktion:

I Danmark bliver 3-400 patienter/år osteosynteret efter en distal radius (DRF). Ergoterapeuter og håndkirurger vurderer i dag patientens behov for genoptræning efter osteosyntese af DRF ud fra nedsat bevægelighed, ødem og smerter samt en intuitiv fornemmelse for hvordan disse funktionsnedsættelser vil påvirke patientens mulighed for at udføre meningsfulde aktiviteter. Patientperspektivet er kommet i fokus indenfor de seneste år og kan blive mere integreret sammen med den bedste evidens, når ergoterapeuten og/eller håndkirurgen vurderer patientens behov for genoptræning. Det vil derfor være relevant at undersøge, om patienternes vurdering med Patient Rated Outcome Measures (PROM) prædiktere behovet for genoptræning.

Formål:

At undersøge om patienterne selv identificerede funktionsevne, smerter og aktivitetsproblemer målt to uger postoperativt kan prædiktere behovet for genoptræning efter osteosyntese af distal radiusfraktur.

Metode:

200 patienter inkluderes konsekutivt fra håndkirurgisk Klinik, HGH. Patienterne undersøges to og fem uger samt tre og seks måneder postoperativt med følgende PROM’s; Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH), som undersøger patientens selvvurderede funktionsevne og symptomer i overekstremiteten, Visual Analog Scale (VAS), som undersøger patientens selvoplevede smerter og Canadian Occupational Performance Measure (COPM), som undersøger patientens selvoplevede aktivitetsproblemer.
Redaktør