Implementering af the Canadian Occupational Performance Measure (COPM)

​Det håndkirurgiske speciale

Introduktion:

COPM undersøger patienternes selvdefinerede og betydningsfulde aktivitetsproblemer med henblik på at patient og ergoterapeut kan planlægge rehabiliteringsforløbet og sætte mål på aktivitetsniveau for patientens rehabilitering. Desuden kan COPM undersøge progression i patientens rehabliteringsforløb med henblik på at vurdere interventionernes effekt.

Formål:

At øge fokus på aktivitetsperspektivet i det håndkirurgiske speciale herunder i højere grad at få dokumenteret patienternes betydningsfulde aktiviteter i journalnotater. Herved bliver aktivitetsperspektivet i patientens rehabilitering synliggjort samtidig med, at ergoterapiens kerneområde tydeliggøres.

Metode: 

Flere ergoterapeuter er dataindsamlere i et videnskabeligt projekt, der anvender COPM som undersøgelsesredskab. På baggrund af denne erfaring afholdes tre møder i det håndterapeutiske speciale, hvor COPM’s anvendelighed til håndkirurgiske patienter diskuteres med henblik på implementering af COPM til udvalgte diagnoser.
Desuden vil der blive afholdt journalaudits med de involverede ergoterapeuter med henblik på at undersøgelse anvendelse af COPM som undersøgelsesredskab før og efter implementering af COPM til udvalgte diagnoser.


Redaktør