En reliabilitets undersøgelse af the Canadian Occupational Performance Measure (COPM)

Introduktion: 

COPM er et meget anvendt og anbefalet redskab i dansk rehabiliteringspraksis, da det giver patienter et talerør for eget perspektiv på hvilke problemområder, der skal adresseres i rehabiliteringen. Derudover giver COPM mulighed for at evaluere de i gang satte interventioners effekt i rehabiliteteringsforløbet.  

Formål:

reliabiliets-undersøgelsen er en del af et større projekt, som har til formål at oversætte, kulturelt tilpasse og validerer den seneste version af COPM. Formålet med realiabilitetsstudiet er at kortlægge, om man med brug af den danske udgave af COPM, får pålidelige resultater, således at COPM kan anvendes som tiltænkt i dansk praksis og forskning.
Derfor undersøges det i hvilken grad den danske version af COPM er reliabel, så redskabet giver pålidelige resultater uanset om det
a)     anvendes af forskellige ergoterapeuter (inter-reliabilitet) eller
b)     anvendes af samme ergoterapeut på forskelige tidspunkter (intra-reliabilitet).

Metode: 

60 patienter inkluderes i alt fra GeH. 30 patienter i et specialiseret genoptræningsforløb fra håndkirurgisk klinik og 30 patienter fra knæ klinikken, som er skrevet op til knæalloplatisk operation. Desuden inkluderes 60 patienter fra Sundhedscentret i Helsingør Kommune. Patienterne undersøges med COPM og undersøgelsesredskabet Occupational Self Assessment (OSA) af eksterne ergoterapeuter 3-7 dage efter inklusion. Efter yderligere 5-7 dage undersøges patienter fra GeH af ergoterapeuter fra GeH med COPM. Afsluttende undersøgelse med COPM foretages af ergoterapeuter fra GeH ved afslutning af det specialiserede håndterapeutiske genoptræningsforløb eller tre måneder efter indsættelse af knæalloplastik.Redaktør