Effekten af intermitterende pneumatisk kompression i ergoterapi efter operation for Dupuytrens kontraktur

Introduktion

Dupuytrens kontraktur (DK) medfører flexionskontrakturer af fingrene og patienterne søger behandling, når udførelsen af de daglige gøremål er for besværlige. Kontrakturerne kan afhjælpes  med en operation. 
Efter operation for DK har mange patienter ødem. Ødemet kan medføre nedsat funktion af hånden med smerter, nedsat ledbevægelighed og forsinket heling af operationssåret og patienterne kan opleve problemer med udførelsen af de daglige gøremål. En af behandlingsmulighederne for ødem er intermitterende pneumatisk kompression (IPC). Studiet undersøger om behandlingen med IPC kan øge effekten af den post-operative rehabilitering.

Formål

At sammenligne effekten af IPC i kombination med ergoterapi med kun ergoterapi efter operation for DK målt på patienternes selvoplevede aktivitetsudførelse, ødem, ledbevægelighed, smerter og sårhelingstid.

Metode

56 patienter er konsekutivt inkluderet på Nordsjællands Hospital, Hillerød og randomiseret til en IPC-gruppe og en ikke IPC-gruppe. Patienter i IPC-gruppen har fået en IPC-maskine med hjem til brug tre gange dagligt a 30 min i seks uger. Patienter i begge grupper har modtaget ergoterapi en gang ugentligt i seks uger.
Patienterne er undersøgt præ-operativt, tre-fem dage post-operativt og derefter én gang ugentlig i alt seks uger samt seks måneder post-operativt. Patienternes selvoplevede aktivitetsproblemer undersøges med COPM. Derudover undersøges ødem, smerter, bevægelighed og sårhelingstid. Redaktør