ACL kohorte

Formål:

at identificere prædiktorer for at opnå et funktionsniveau som før skade for patienter med korsbåndsskade i et tværfagligt vurderings- og behandlingsforløb, med eller uden en korsbåndsrekonstruktion.
 
Metode:
Undersøgelsen er en prospektiv kohorteundersøgelse, hvor patienter med korsbåndsskade henvist fra Region Hovedstaden inkluderes konsekutivt og følges i 2 år fra henvisningstidspunkt. Patienterne rekrutteres fra Hofte-, Knæ- og Fodkirurgi, klinik 1, Afdeling for Led- og Knoglekirurgi, Gentofte Hospital i perioden 1. feb. 2015 til 1. feb. 2017.
Patienterne henvist med mistanke om korsbåndsskade, vil blive diagnosticeret på en tværfaglig konference, med fysioterapeut og ortopædkirurgiske speciallæge. Patientens diagnose vil blive stillet på baggrund af patientens skadesanamnese og diagnostiske test i form af Rolimeter, Lachmans test, skuffetest og pivot shift. Diagnosen verificeres evt. ved MR-scanning.  Undersøgelserne vil blive sammenholdt med patientens aktivitetsniveau, motivation, forventninger, alder, evt. tidligere behandling/genoptræning.
 
Størstedelen af patienterne vil blive tilbudt et udrednings-, vurderings- og behandlingsforløb i fysioterapien, hvor en fysioterapeut udfører start- og sluttest før og efter et træningsforløb. Når patienten tilbydes et udredningsforløb i fysioterapien indkaldes pt. til individuel undersøgelse. Ud fra undersøgelsen vurderer fysioterapeuten, om patienten skal have individuel behandling før deltagelse på hold, om patienten kan overgå til low load eller high load hold. Hvis patientens efter et evt. individuel behandlingsforløb ikke er i stand til at opnå et funktionsniveau til at træne på hold tilbydes patienten en ny undersøgelse og vurdering på tværfaglig konference mhp. evt. operation. High load fokuserer på alignment, styrke, stabilitetstræning, funktionstræning, plyometrisk træning, hop, løb og hurtige retningsskift. Low load fokuserer på alignment, styrke, stabilitetstræning og funktionstræning, Holdet indeholder ikke hop, løb og hurtige retningsskift, så sub-akutte patienter med bone bruise, patienter med tillægsskader som f. eks. større bruskskader, patienter med lavt aktivitetsniveau før skade eller med meget høj BMI starter på dette hold. Fysioterapeuterne på holdet vurderer løbende patienterne mhp. om de skal/kan overgå til high load holdet alt efter pt´s skade og mål.Redaktør