Tidlig initieret Høj-intensitets træning til patienter med lakunært infarct

Formål:

At undersøge effekten af høj-intensitets træning til patienter med lakunært infarkt. 

Metode:

I perioden jan 2016 – marts 2017 vil 84 patienter med lakunært infarkt blive inkluderet i studiet – 42 i træningsgruppen (Høj-intensitets træning) og 42 i kontrolgruppen.

Inklusionskriterier er: klinisk og paraklinisk lakunært infarkt i cerebrum. 

jvf. TOAST kriterierne. Infarktet skal verificeres på CT- eller MR-skanning og patenterne skal kunne tale- og læse dansk og ikke have kognitive deficits, som kan hindre deres deltagelse.  

Intervention:

Træningsgruppen træner 15 mins høj-intensitetstræning 5 dage om ugen i 12 uger.  Patienterne tilbydes at låne en kondicykel med hjem, så de har let adgang til minimum én træningsform.
Yderligere kontaktes patienterne ugentligt via sms eller telefon med motiverende henvendelser.

 Kontrolgruppen modtager sædvanlig behandling (forebyggende medicin og råd om livsstilsændringer)
 
Alle patienter vil blive testet med spørgeskema og fysiske tests ved start, 3, 6 og 12 mdr. efter apopleksi.

Primært effektmål: Graded Cycling Test med Talk Test . 

Sekundære effektmål: endothelfunktion (EndoPAT), fysisk aktivitet (Physical Activity Scale og accelerometer), stressniveau (Ullmeter), livskvalitet (WHO-5 well-being Index), kognitiv funktion (Montreal Cognitive Assessment), træthed (Multidimensional Fatigue Inventor), depression (Major Depression Inventory), blodtryk, blodprøver og MR-scanning efter et år.Redaktør