Move it to improve it (Mitii)

– anvendelse af Virtuel Reality træning til patienter med apopleksi.
En eksplorativ interviewundersøgelse


Introduktion:

Træningstilbuddet, der i dag tilbydes patienter med apopleksi i det danske sundhedsvæsen er langt under anbefalingerne for træningsintensitet. I den nationale kliniske retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi anbefales det, at patienterne tilbydes Virtual Reality-træning (VR-træning) som supplement til den specifikke ergo- og fysioterapeutiske træning. Move it to improve it (Mitii) er et særligt udviklet VR-program, som giver mulighed for individuel webbaseret selvtræning, der kan superviseres uden tilstedeværelse af ergo- eller fysioterapeuter. Mitii afprøves for øjeblikket i Danmark i et større ikke-blindet randomiseret cross-over studie med voksne patienter med apopleksi på bl.a. Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme på Herlev og Gentofte Hospital. Få studier har undersøgt patientoplevelsen med VR-træning og viser en højere grad af fornøjelse ved VR-træning sammenlignet med kontrolgruppen. Patientoplevelsen er imidlertid endnu ikke undersøgt i studier, hvor Mitii er anvendt.

Formål:

At belyse patientoplevelsen ved træning med Mitii hos patienter med apopleksi med fokus på de tekniske aspekter og oplevelse af træningsformen. Derudover at belyse de pårørendes oplevelse af Mitii, herunder det tekniske aspekt samt deres rolle i forhold til patienternes træning med Mitii. 

Metode: 

Semistrukturerede individuelle interviews med patienter med apopleksi, som er inkluderet i projektet ”Effekt af web-baseret individuel træning efter apopleksi, et randomiseret single cross-over studie” samt Semistrukturerede fokusgruppe-interviews med pårørende til patienter, der er inkluderet i projektet ”Effekt af web-baseret individuel træning efter apopleksi, et randomiseret single cross-over studie”.








Redaktør