Absolut og relativ reliabilitet af modificeret udgave af functional reach test til patienter med akut apopleksi

Introduktion:

Der er behov for simple og let tilgængelige måleredskaber i klinisk praksis, som er sensitive nok ift måling af en forandring og samtidig skal måleredskabet være let at anvende og implementere i en travl klinisk hverdag.

Evnen til at opretholde selvstændig siddende balance er en af de vigtigste forudsætninger for at opstarte den mere specifikke OE og UE træning hos patienter med apopleksi. Der er et stort krav om dokumentation ift. behandlingseffekt og der mangler simple måleredskaber, som måler den siddende balance og som kan anvendes til patienter med moderat til svær nedsat truncus kontrol.

Functional reach test er et simple og let implementerbart måleredskab, der anvendes som måleredskab til stående proaktiv balance indenfor flere diagnosegrupper. Der findes et studie omhandlende en modificeret udgave af FRT (Modified Functional Reach Test, MFRT), hvor balancen undersøges med patienten i siddende udgangsstilling ved måling af rækkeafstanden lige frem og til hver side. I studiet er foretaget på patienter med apopleksi, 2-3 uger post stroke og finder en høj ICC ≥0.9.

Formål:

At undersøge den relative og absolutte realibilitet af functional reach test i en modificeret udgave med siddende udgangsstilling til patienter indlagt med akut apopleksi.

Metode:

Inter- og intratester reliabilitets studie med min. 50 patienter indlagt med akut apopleksi på Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Herlev og Gentofte Hospital.

Redaktør