Anvendeligheden af 3 minutters rejse og sætte sig test til patienter i hjerterehabilitering

Introduktion:

Den funktionelle arbejdskapacitet for patienter med hjertesygdom evalueres ofte ved gangtest. Fordi gangtest kun kan gennemføres i dertil indrettede faciliteter og cielingeffekt kan være et problem er der behov for alternative måleredskaber. 3 minutters chair rise test (3CRT) er fundet anvendelig for patienter med lunge-
lidelse. Dette projekt undersøger anvendeligheden af 3CRT til patienter med hjertesygdom.

Formål:

At undersøge kriterievaliditetet, test- retest reliabilit og responsiveness for 3CRT til patienter med hjertesygdom.

Metode:

Der inkluderes 50 patienter som evalueres med 3CRT ved opstart på hold, ved efterfølgende holdtræning og ved afslutning af holdtræning. Desuden evalueres patienterne med submaksimal arbejdstest på cykel før opstart og med en global rating scale (GRS) for oplevelse af ændring i funktionsniveau ved afslutning.
Test-retest reliabiliteten for 3CRT bestemmes mellem første og anden gang patienterne er til træning. Kriterievaliditeten bestemmes som korrelationen mellem 3RCT og responsiveness bestemmes som forventet AUC>0,7 mellem ændring på 3CRT og dikotomiseret GRS, samt effekt størrelse på SRM>0,5.
Redaktør