Udvikling af undersøgelse- og træningstilgang for patienter med nedsat balance og/eller svimmelhed 'The balance profile Too'

Introduktion:

Balance er et kompleks begreb, som ikke kan måles ved en enkelt test. Der findes i dag testbatterier som kan måle delelementer af balance og prædiktere fald – dog med stor usikkerhed. Der er imidlertid ingen guidelines eller konsensus for, hvordan testresultater anvendes til at sammensætte optimal genoptræning for patienter med nedsat balance.

Formål

At udvikle og validere et funktionsfokuseret undersøgelse- og træningskoncept for patienter med nedsat (BPT).

Metode

Som udgangspunkt undersøges 6 domæner af balance: ”Rotation”, ”reactive stepping” ,”Limits of stability”, ”sensory interaction”, ”spatial perception”, ”force”. For hvert domæne valideres en funktionstest og der udvikles træningstilgange som individuelle øvelser og til holdtræning.

Patienter, som henvises til klinik for svimmelhed og fald GEH inkluderes konsekutivt. Test udvikles gennem afprøvning i holdtræning og indledende undersøgelse på klinikken, hvorefter valideres i kohorten, som test-retest ved samme konsultation, samt construct validitet ift. kendte måleredskaber (TUG, DGI, STS).

Træningstilgange udvikles og afprøves i samme kohorte og dokumenteres løbende i øvelseskatalog.Redaktør