Reumatologi

​På denne side kan du finde information om forskningsprojekter Afdeling for Fysio- og Ergoterapi har i samarbejde med reumatologi.

​Afsluttede projekter


Anvendeligheden af the STaRT back tool til effektmåling i forløbsprogram for lænderyglidelser

Introduktion:

Effekten af det tværfaglige og tværsektorielle forløbsprogram for lænderyglidelser er ikke undersøgt og det er ikke kendt, hvordan den bedst måles.
The STarT back tool (SBT) er udviklet med udgangspunkt i den funktionelle kognitive behandlingstilgang til at klassificere patienters risiko for kronicitet. Det er muligt, at risikoændring er en væsentlig effekt af forløbsprogrammet og SBT dermed er velegnet som effektmål. Oswestry disability index (ODI) er udviklet til at kvantificere funktionsbegrænsninger hos patienter med lændesmerter og kan muligvis også anvendes som effektmål for forløbet.

Formål:

At sammenligne relationen mellem patienters oplevelse af funktionsforbedring, og ændring målt med henholdsvis SBT og ODI.

Metode:

110 ambulante patienter inkluderes konsekutivt fra lænderygforløbet på Gentofte og Glostrup hospital. Ved inklusion og afslutning af forløbet udfyldtes SBT og ODI. Desuden angav patienterne på en global rating scale (GRS) oplevelsen af funktionsændring gennem forløbet.
Relationen mellem dikotomiseret GRS og henholdsvis SBT og ODI beregnedes som arealet under ROC (AUC) for begge måleredskaber.

Projektleder/kontaktperson:

Forsknings- og udviklingsfysioterapeut, MSc Kasper Søndergaard, 
Tlf.: 3867 3452
Skriv til forskning- og udviklingsfysioterapeut Kasper Søndergaard

Sted hvor projektet udføres:

Afdeling for Rygkirurgi, Led og Bindevævssygdomme, Gentofte Hospital opgang 6A samt samme afdeling på Glostrup Hospital.

Forventet tidsforløb:

Dataindsamling afsluttet på GEH primo juli 2016.
Databearbejdning afsluttet september 2016.
Publicering 2017.Redaktør