For fysio- og ergoterapeutstuderende

Afdelingen er uddannelsessted for både fysio- og ergoterapeutstuderende. På denne side kan du læse mere om afdelingen som uddannelsessted.

Afdelingen som uddannelsessted

I Afdeling for Fysio- og Ergoterapi lægger vi stor vægt på uddannelse og udvikling. 
Afdelingen er uddannelses- og klinisk undervisningssted for både fysio- og ergoterapeutstuderende. Matriklen Herlev Hospital modtager årligt ca. 48 studerende. Der er ansat 3 kliniske undervisere på Herlev hospital, som hver er tilknyttet 3-5 studerende ad gangen. De studerende er i afdelingen i perioder af 2-9 ugers varighed.

Afdelingens mål er at sikre, at der kontinuerligt udbydes og udvikles et attraktivt uddannelsesmiljø.

Formålet med det kliniske praktikforløb


Formålet med den kliniske undervisning er at give de studerende praktiske kompetencer med fysioterapeutisk

 • Undersøgelse, analyse og vurdering ift. ICF (International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand)
 • Intervention/behandling og samtale
 • Evaluering, dokumentation og kvalitetsudvikling
 • Mono- og tværprofessionelt samarbejde og formidling

Der er fokus på at få høj kvalitet ind i tilrettelæggelse af uddannelsen, således at
målene for de aktuelle bekendtgørelser og studieordninger understøttes.
Både de kliniske undervisere og de øvrige samarbejdspartnere arbejder på at skabe de rammer der skal til for, at målene for de kliniske undervisningsforløb bliver nået.

Undervisningen

Pædagogisk bliver der arbejdet med, at de studerende får øvelse i at reflektere over og koble teori og praksis, samt får forståelse for egne kompetencer. De kliniske undervisningsforløb består overordnet af:

 • Introduktion til etiske og institutionelle retningslinjer
 • Introduktion til kliniske retningslinjer, vejledninger og instrukser
 • Undervisning relateret til de patientkategorier, der indgår i den kliniske un-dervisning
 • Vejledning i undersøgelse, analyse og funktionsdiagnostik/aktivitetsvurde-ring
 • Vejledning i samarbejde med patient og pårørende og andre relevante par-ter
 • Vejledning i interventions- og behandlingsmetoder
 • Vejledning i mono- og tværfaglige og tværsektorielle samarbejde
 • Vejledning i skriftlig dokumentation og formidling

Derudover skal de studerende:

 • Opstille faglige og personlige læringsmål for det enkelte kliniske undervis-ningsforløb
 • Udarbejde skriftlige ræsonneringer på patienterne
 • Afslutte længerevarende forløb med en klinisk eksamen med patientdelta-gelse
 • Evaluere det enkelte kliniske undervisningsforløb mundtligt og skriftligt

Kontakt til kliniske undervisere i hhv. fysio- og ergoterapi 

Skriv til Ib Sonne, Klinisk underviser i fysioterapi, Herlev 

Skriv til Pernille Lund Skov Larsen, Klinisk underviser i fysioterapi, Herlev

Skriv til Cecilie Ring Olsen, Klinisk underviser i ergoterapi, Herlev

Læs mere om uddannelserne 

Du kan finde mere information om uddannelserne på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside

Læs mere om ergoterapeutuddannelsen på Professionshøjskolen Absalon

Redaktør