Diabetes og corona-virus

6. maj 2020: Opdatering af afsnittet om besøg i Børn og Unge, klinik 2: Diabetes

Risiko for corona-virus

Dette afsnit er opdateret 15. april 2020 

Hidtidig forskning viser, at børn generelt rammes mildere af corona-virus end voksne, samt at børn med diabetes ikke har større risiko end andre børn for at blive alvorligt syge af corona-virus.

Dansk Pædiatrisk Selskab (børnelægernes faglige selskab) og Sundhedsstyrelsen har den 14/4-20 udgivet en anbefaling, hvor de skriver, at ingen børn med hormon- og stofskiftesygdomme (altså også type 1-diabetes) vurderes til at være i ”særlig risiko” og derfor kan børn med diabetes, der plejer at være i dagtilbud eller skole også være det i den nuværende situation.

Der er selvfølgelig den specielle situation, at børn med diabetes kun kan være i skole eller dagtilbud, hvis der er kvalificeret voksenhjælp til barnets diabetes, og det skal jo svare til det barnet har i dagligdagen.

Følg med i Sundhedsstyrelsens aktuelle og opdaterede anbefalinger og på diabetes.dk

Velreguleret diabetes

Vi opfordrer dig til at være særligt opmærksom på, at dit barns diabetes er velreguleret. Det vil sige, at barnets blodsukker så vidt muligt holdes mellem 4 og 8 mmol/l, og at blodsukkeret i så kort tid som muligt ligger på over 10 mmol/l. 

Har du brug for hjælp til at regulere dit barns diabetes, er vores diabetes-hotline åben døgnet rundt, tlf. 29 25 84 88.

Husk at kontrollere infusionssæt, I-port etc. og se, om der er givet insulin.

Besøg i Børn og Unge, klinik 2: Diabetes

Dette afsnit er opdateret 6. maj 2020

Fra begyndelsen af maj stiler vi mod, at flere og flere af vores patienter igen kommer til de kontrolbesøg i Børn og Unge, klinik 2.
Hvis kontrollen bliver et telefon- eller videomøde, vil du blive kontaktet på forhånd.

Hvad enten kontrolbesøget er i Børn og Unge, klinik 2 eller sker pr. telefon/video, vil vi bede dig uploade og kigge på pumpe- og sensordata fra Libreview, Easyview, Diasend eller Carelink. 

Det vil være en stor hjælp, hvis du selv finder ud af, hvor du kan aflæse:

  • Gennemsnits-blodsukker 
  • Time-in-target (blodsukker 4-10 mmol/l) 
  • Hvor meget tid dit barn har med blodsukkerværdier under 4 mmol/l. 

Udover disse tal spørger vi ind til barnets trivlsel, når vi ringer til dig.

Kun én ledsager

På grund af den pågående COVID-19 epidemi kan kun én voksen deltage i besøget  sammen med barnet.

I helt særlige tilfælde kan jeres behandler godkende, at to forældre må deltage.

Ventefaciliteter

Vi har meget begrænsede ventefaciliteter, og derfor vil vi bede jer om at henvende jer i receptionen, som I plejer, og herefter enten vente udenfor eller I jeres bil, til I bliver ringet op, når det er jeres tur.

Hvordan får vi fat på dig? 

Det er vigtigt, at vi har dit rigtige telefonnummer, når vi skal kontakte dig. 

Kontaktinformationer i MinSundhedsplatform (Min SP)

I MinSP (App til Iphone og Android) kan du opdatere dine kontaktinformationer:  

  • Gå til indstillinger øverst i højre hjørne og se under kontoindstillinger. 

Er du ikke på MinSP?

Mere information

Vi opfordrer til, at du jævnligt ser vores opdateringer her på siden. 

Det er vigtigt, at I ringer for hjælp til fx regulering og ikke vedr. oplysninger om corona-virus.
Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside, ww.sst.dk eller se www.coronasmitte.dk for retningslinjer vedr. corona-smitte.

Mistanke om corona-virus

Såfremt du mistænker, at dit barn er smittet med corona-virus, skal du forholde dig til Sundhedsstyrelsens retningslinjer mht. behov for vurdering af læge.

Recepter 

Fornyelse af recepter - tjek app’en Medicinkortet, om din recept er gyldig. Der kan du se både dine egne og dit barns recepter.

13. marts 2020

Redaktør