Corona-virus og børn og unge med kronisk sygdom

​Opdateret 15. april 2020

Generelt om corona og børn og unge med kronisk sygdom

Analyser af sygdomstilfældene frem til nu viser en meget lav risiko for, at børn bliver smittet. Og bliver børn smittet tyder data på, at børn bliver mindre syge end voksne.

Ud fra et forsigtighedsprincip anbefaler Sundhedsstyrelsen dog, at børn, der lider af moderat eller svær kronisk sygdom, betragtes som værende i særlig risiko.

Selvom dit barn betragtes som i særlig risiko, er der aktuelt ingen specielle corona (COVID-19) forholdsregler for dit barn eller jeres familie. 

I skal sørge for god håndhygiejne holde jer opdateret og følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Opstart i dagtilbud og skole

Dansk Pædiatrisk Selskab (børnelægernes faglige selskab) er den 14/4-20 ud fra et forsigtighedsprincip kommet med flg. anbefaling:

  • "Børn der inden epidemien var hjemme på grund af sundhedsforhold, skal heller ikke møde nu.
  • Desuden bør børn i ”særlig risiko” afvente med at starte i dagtilbud og skole. Efter konkret, individuel vurdering kan nogle dog starte.

Vurderingen af, hvilke børn der er i ”særlig risiko” vil ændre sig i takt med, at vi får mere viden og erfaring.
Anbefalingerne revideres løbende og vi forventer, at også børn i ”særlig risiko” kan opstarte dagpleje og skole indenfor den nærmeste fremtid.

Det er vigtigt at understrege, at også børn i ”øget risiko” forventes at klare COVID-19 uden alvorlig sygdom."
(Kilde: Link til "Anbefalinger fra Dansk Pædiatrisk Selskab om børn med kroniske sygdomme og start i dagtilbud og skole ifm. ny coronavirus epidemi"
 
(Version 2 den 14. april 2020).

Redaktør